PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Ósmoklasistów, którzy zmierzą się z egzaminem w roku szkolnym 2022/23 oraz 2023/24 będą dotyczyć nowe wymagania. Uczeń kończący szkołę podstawową będzie musiał m.in. znać wybrane dzieła Mickiewicza, rozwiązywać zadania praktyczne z matematyki oraz posługiwać się językiem obcym nowożytnym na poziomie A2. Minister Edukacji i Nauki wydał w tej sprawie rozporządzenie.

Rozporządzenie w sprawie wymagań na egzaminie ósmoklasisty

Do pobrania:

Rozporządzenie w sprawie wymagań na egzaminie ósmoklasisty (PDF 675 KB)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zostały w nim określone szczegółowe wymagania, które powinien posiadać absolwent szkoły podstawowej. Wymagania zostały sformułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Wymagania w stosunku do poszczególnych przedmiotów

Według załącznika do rozporządzenia w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty będą obejmować:

na egzaminie z języka polskiego m.in.:

– znajomość wybranych utworów literatury polskiej i światowej oraz umiejętność ich omówienia z wykorzystaniem potrzebnej terminologi,

– 9 pozycji lektur obowiązkowych, w tym przegląd dzieł Adama Mickiewicza, utwory Jana Kochanowskiego i Henryka Sienkiewicza.

na egzaminie z matematyki m.in:

– działania na liczbach naturalnych,

– ułamki, potęgowanie,

– pierwiastkowanie,

– obliczenia procentowe,

– tworzenie wyrażeń algebraicznych,

– geometria oraz obliczenia praktyczne.

Na egzaminie z języka nowożytnego wymagania egzaminacyjne odpowiadają poziomowi A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.