PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Nabór do szkół ponadpodstawowych – ważne informacje

Przypominamy, że do 28 lipca do godziny 15:00 kandydaci mają czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki. Bez potwierdzenia uczeń nie zostanie przyjęty do szkoły. Listy przyjętych i wolnych miejsc zostaną opublikowane 29 lipca.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole kandydat musi dostarczyć do szkoły, do której się zakwalifikował w terminie od 21 do 28 lipca:
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)
KANDYDAT, KTÓRY NIE DOSTARCZY POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY!
29 lipca pojawią się listy osób ostatecznie przyjętych do szkół, a także listy wolnych miejsc uzupełnione o miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy zrezygnowali ze swojego miejsca kwalifikacji.
To dobra informacja dla osób, które nie zakwalifikowały się do żadnej szkoły
Jeżeli chodzi o listy przyjętych, swój status w rekrutacji kandydat może sprawdzić:
 • Na listach, które będą dostępne w szkołach ponadpodstawowych,
 • W systemie elektronicznym VULCAN po zalogowaniu na konto kandydata,
 • W bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2022
  Pobierz aplikację:
  Android: https://bit.ly/3P5NDjq
  IOS: https://apple.co/3P8Oxf0