PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Dyskutowali o roli pracodawców w szkolnictwie zawodowym

W piątek, 28 czerwca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. odbyła się zorganizowana przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. konferencja poświęcona zmianom w systemie kształcenia zawodowego oraz roli pracodawców w tym obszarze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele oświaty, pracodawców i ich organizacji nie tylko z powiatu wodzisławskiego, ale też raciborskiego, pszczyńskiego, Rybnika i Jastrzębia-Zdroju.

W konferencji wziął udział m.in. wicedyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Grzegorz Miketa, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. Krzysztof Dybiec, członek rady nadzorczej Raciborskiej Izby Gospodarczej, a zarazem pełnomocnik zarządu Izby ds. integracji w Subregionie Zachodnim Ireneusz Burek, dyrektorzy i kierownicy kształcenia zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych, przedsiębiorcy, rzemieślnicy i inni.

Spotkanie otworzył starosta Leszek Bizoń, wspólnie ze Starszym Cechu Jerzym Waltarem. Starosta podkreślił, jak wiele w powiecie wodzisławskim już zrobiono w kierunku poprawy standardu oraz wizerunku szkolnictwa zawodowego. – Uważam, że tylko wspólnymi siłami – samorządu, szkół i przedsiębiorców – jesteśmy w stanie osiągnąć cel, jakim jest takie wyszkolenie absolwentów naszych szkół, by byli aktywnymi i atrakcyjnymi graczami na rynku pracy – powiedział Bizoń. Dodał też, że powiat i jego szkoły nie spoczywają na laurach. – Oczywiście wiele zostało do zrobienia i – tu nie mam złudzeń – ciągle będzie, bo rzeczywistość cały czas ulega przeobrażeniom. Nie można jednak z całą pewnością powiedzieć, że jesteśmy w tej materii nowicjuszami. Wszystkim państwu przedsiębiorcom, Cechowi, jego członkom, innym organizacjom pracodawców w naszym powiecie za to dziękuję, bo bez tej rozpoczętej przed kilku laty współpracy dziś nie bylibyśmy w tym miejscu i trudno byłoby rozmawiać chociażby na takie tematy jak ten, wokół którego koncentruje się to dzisiejsze spotkanie.

Grzegorz Miketa, który rozpoczął swoje wystąpienia od skomplementowania gospodarzy, podkreślając, że wodzisławski Cech jest jedną z najprężniejszych tego typu organizacji na Śląsku, mówił m.in. o niekorzystnej sytuacji w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Poruszył też temat stygmatu szkoły zawodowej i jej ucznia. Izba wraz z samorządem województwa śląskiego chce z nim walczyć m.in. za pomocą dużego projektu (wartego ok. 20 mln zł) pt. „Śląskie. Zawodowcy”, w ramach którego uczniowie i pracodawcy zatrudniający ich do przeszkolenia mają otrzymywać wsparcie finansowe za naukę fachu. – Jako Izba jesteśmy zwolennikami kształcenia dualnego w realnych warunkach, czyli u przedsiębiorców – podkreślał.

Nadzieję na to, że z dobrodziejstw projektu będą mogli skorzystać również uczniowie i przedsiębiorcy z powiatu wodzisławskiego i ościennych wyraziła dyrektor biura Cechu Anna Orszulik-Oślizlok, która mówiła m.in. o rezultatach niedawnych spotkań i konsultacji pomiędzy organizacją a szkołami zawodowymi w naszym powiecie. Zapowiedziała m.in. rychłe podpisanie porozumienia Cechu z Powiatem Wodzisławskim dot. zasad kształcenia zawodowego.

Z kolei o zmianach prawnych w zakresie kwalifikacji zawodowych, umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wniosków o refundację, wysokości rekompensat dla pracodawców szkolących uczniów mówiła Elżbieta Lewandowska z Cechu. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 września uczniowie będą mogli zawierać umowy z pracodawcami o staże wakacyjne. Wzrośnie też wysokość rekompensaty dla pracodawców szkolących uczniów w zawodach deficytowych. Co najważniejsze, wprowadzony zostanie też obowiązkowy egzamin zawodowy jako warunek ukończenia szkoły. A to nie wszystkie zmiany.

Podczas spotkania dyskutowano też m.in. o konieczności ujednolicenia zasad przeprowadzania części teoretycznej egzaminu zawodowego, która inaczej wygląda w organizacjach rzemieślniczych, a inaczej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Uczestnicy zgodzili się też z postulatem, że pracodawcy biorący na swoje barki ciężar kształcenia zawodowego uczniów powinni otrzymywać z tego tytułu rekompensatę niezależnie od wyniku egzaminu zawodowego, na którego wynik praktycznie nie mają żadnego wpływu.

Na zakończenie głos zabrał Ireneusz Burek, który podkreślał, że powiat wodzisławski jest dość mocno zaawansowany w kwestii reformy szkolnictwa zawodowego. – Gratuluję Wodzisławiowi integracji działań w zakresie kształcenia dualnego. My w Raciborzu uczymy się od Wodzisławia – powiedział. Podkreślił też wielkie znaczenie zaangażowania przedsiębiorców w rozwój kształcenia zawodowego. – Nasza Izba chce, aby środowiska biznesowe bardzo mocno włączyły się w kształcenie dualne.