PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Dla nauczyciela i dyrektora

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na podstawie § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

organ prowadzący:

  • 1. opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • 2. ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczane.

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej:

w terminie do dnia 30 listopada danego roku, składa  do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniając potrzeby o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Uchwała Nr 159/2019 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form objętych dofinansowaniem w 2019 roku.

Uchwała 159/2019