PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

To był strzał w 10. Nowa strzelnica laserowa w rydułtowskiej szkole

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach wzbogacił się o nową, pierwszą na terenie powiatu mobilną wirtualną strzelnicę. Uczniowie rydułtowskiej szkoły, ale także wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu, będą mogli rozwijać swoje strzeleckie umiejętności. Na inwestycję Powiat pozyskał dofinansowanie z budżetu Państwa. Przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia wirtualnej strzelnicy dokonali starosta wodzisławski Leszek Bizoń oraz przewodniczący Rady Adam Krzyżak.

Obiekt wyposażony jest w cztery stanowiska strzeleckie, a uczniowie zamiast prawdziwej amunicji strzelają impulsami laserowymi, które są sczytywane przez program komputerowy. Strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Przygotowywane i realizowane ćwiczenia cechuje możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica przeznaczona jest do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach;
  • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Umożliwia ona prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego wśród młodzieży – nie tylko dla uczniów ZSLiT, w którym funkcjonuje m.in. tzw. klasa policyjna, ale również pobliskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (klasy mundurowe), jak i dla młodzieży pozostałych szkół powiatu. Ze strzelnicy mogą też korzystać członkowie stowarzyszeń strzeleckich z terenu naszego powiatu.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Koszt zadania, obejmującego adaptację pomieszczenia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach oraz zakup i montaż wirtualnej strzelnicy wyniósł 150 tys. zł, z czego 79% Powiat pozyskał z budżetu państwa. Pozyskane środki pochodzą z dotacji przyznanej w konkursie pn. „Strzelnica w powiecie 2022”. Celem programu „Strzelnica w powiecie” jest pobudzenie zainteresowania i pasji do strzelectwa sportowego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży – uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wspierania działalności organizacji pozarządowych realizujących cele statutowe w zakresie obronności. Rozwijanie ich umiejętności strzeleckich, w kierunku możliwości zwiększania ilości wyszkolonych i świadomych obywateli, którzy mogliby w przyszłości zwiększyć liczebność Sił Zbrojnych, czy też stanowić wyszkolone rezerwy.