PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Święto Szkoły z kolejną umową patronacką

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim podpisało kolejną umowę patronacką. Tym razem szkoła zawarła porozumienie z firmą Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Podpisy zostały złożone podczas uroczystości związanych z dzisiejszym Świętem Szkoły.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczął koncert Orkiestry Górniczej i uroczysty przemarsz – Orkiestry Dętej Kompanii Węglowej KWK Marcel, pocztów sztandarowych, uczniów i nauczycieli PCKZiU oraz zaproszonych gości na mszę świętą do kościoła WNMP w Wodzisławiu Śląskim. Po mszy, w szkolnej auli rozpoczęła się część oficjalna wydarzenia, podczas którego podkreślano górnicze korzenie szkoły, ale także jej ciągły rozwój, nowoczesność i łączenie tradycji z współczesnością:

O tym, że ta szkoła jest placówką z górniczymi tradycjami wie chyba każdy z nas. W Wodzisławiu i okolicach do dziś wśród jeszcze wielu ludzi obecne jest określenie szkoły na Gałczyńskiego, jako szkoły górniczej. I jestem przekonany o tym, że w tej szkole – z jedyną przecież w regionie sztolnią ćwiczebną – o górniczych korzeniach nigdy się nie zapomni. Z ogromnym szacunkiem do górniczych tradycji, Powiatowe Centrum od dłuższego czasu prężnie rozwija się w kształceniu innych, niż górnicze, zawodów. Tutaj kształcą się między innymi przyszli elektrycy, technicy chłodnictwa i klimatyzacji, mechatronicy, czy technicy-analitycy. I kształcą się w warunkach, którym zazdrości im nie jedna szkoła w regionie. Te nowoczesne kierunki powstały we współpracy z lokalnymi firmami i pracodawcami – mówił starosta Leszek Bizoń.

Do partnerów dołączyły Eko-Okna S.A.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim od lat zabiega o dobrą współpracę z lokalnymi pracodawcami. Dzięki temu uczniowie mogą już w szkole odbywać praktyki u miejscowych przedsiębiorców, a później nie rzadko podejmować u nich pracę. Wśród partnerów szkoły, poza firmami z branży technicznej, znajdują się m.in. firma Pol-Eko, firma Haas, firmą Abplanalp, firma Prevac, firma Capek oraz inne firmy lokalne. Dziś dołącza do niech kolejna. Podczas Święta Szkoły miało miejsce podpisanie umowy o współpracy pomiędzy starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem, p.o. dyrektora PCKZiU Eweliną Limanowską, a dyrektor administracyjną firmy Eko-Okna S.A. panią Joanną Łyko.

Cieszę się z tego porozumienia. Z jednej strony bowiem da nowy asumpt do rozwoju szkoły i oferowania jeszcze lepszych warunków nauki oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. Z drugiej, pozwoli przygotować przynajmniej część kadry pracowniczej potrzebnej firmie – mówił Leszek Bizoń.

Współpraca zakłada organizację wykładów i spotkań tematycznych, kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, sprzyjających aktywnemu współdziałaniu w życiu lokalnego rynku pracy, zaznajamianie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów z nowoczesnymi technologiami w cyklu produkcji, współdziałanie w obszarze modyfikacji programu nauczania pod kątem potrzeb firmy. Umowa o współpracy zostaje zawarta w celu współdziałania na rzecz rozwoju edukacji oraz wzbogaceniu możliwości przygotowania zawodowego przyszłych kadr i lokalnej społeczności, obejmuje swoim patronatem klasy kształcące w zawodzie:

  • technik automatyk,
  • technik mechatronik,
  • technik mechanik,
  • technik elektryk,
  • technik spawalnictwa,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • technik robotyk – nowość od września 2023 r.

W uroczystościach związanych ze Świętem Szkoły, jak co roku, wzięło udział wielu znamienitych gości. Powiat reprezentowali: starosta Leszek Bizoń, jego zastępca Tadeusz Skatuła, Kornelia Newy, członkini zarządu resortowo odpowiedzialna na powiatową oświatę oraz przewodniczący Rady Adam Krzyżak. Obecni byli także parlamentarzyści, dyrektorzy powiatowych jednostek, przedstawiciele służb, Rady Rodziców i związków zawodowych. Nie zabrakło również lokalnych przedsiębiorców i tych, bez których nie byłoby ani świętowania, ani dzisiejszej części artystycznej wydarzenia-nauczycieli i uczniów Powiatowego Centrum.

Poniżej galeria zdjęć z uroczystości. Więcej zdjęć można znaleźć na fanpage powiatu na FB.