PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Samorządowy Lider Edukacji 2018 dla Powiatu Wodzisławskiego!

Wczoraj (14.10) w Krakowie Powiat Wodzisławski został uhonorowany tytułem Samorządowego Lidera Edukacji 2018. Otrzymał także Wyróżnienie Nadzwyczajne: Lidera Jakości Kształcenia oraz wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.

13 października 2018 roku w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”. W Gali Finałowej Konkursu, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięło udział ponad 150 liderów samorządowych z całej Polski – prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. Ze strony Powiatu Wodzisławskiego w gali uczestniczyła wicestarosta Danuta Maćkowska. Certyfikaty i statuetki przyznane za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem wręczyli prof. dr hab. Krzysztof Czekaj z Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Wraz z Certyfikatem Samorząd otrzymuje także raport z dokonanej przez Komisję oceny, który zawiera wnioski, rekomendacje i spostrzeżenia Ekspertów dokonujących ewaluacji gminy lub powiatu. To materiał, który pozwala doskonalić politykę oświatową, eliminować ewentualne błędy i niedociągnięcia zauważone przez Komisję Certyfikacyjną.
W 2011 roku, gdy Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uruchamiała Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” zdawaliśmy sobie sprawę, że przed nami zadanie trudne, ambitne i odpowiedzialne. Odpowiedzialnie musimy oceniać i ewaluować tych, którzy – również odpowiedzialnie – troszczą się o jakość oświaty w swoich małych ojczyznach. Odpowiedzialność to wartość bodaj najsilniej wpisana w misję Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”. Na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność za rzetelność oceny, jej wiarygodność i wartość merytoryczną. Na barkach tych, których oceniamy spoczywa natomiast odpowiedzialność za to, by skutecznie wypełniać dzieło rozwijania, modernizowania, unowocześniania lokalnej przestrzeni edukacyjnej oraz by odpowiedzialnie wcielać w życie zalecenia i rekomendacje naszych ekspertów – po to, by potrzeby edukacyjne mieszkańców były zaspokajane nie tylko w coraz wyższym stopniu, ale także poprzez działania i rozwiązania cechujące się coraz większą innowacyjnością, kreatywnością, nowoczesnością i oryginalnością – mówiła podczas gali Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” to jeden z najbardziej prestiżowych i wartościowych projektów certyfikacyjnych w Polsce, porównywany do takich inicjatyw, jak konkurs „Teraz Polska” czy Polska Nagroda Jakości. Przyznanie certyfikatu to dla nagrodzonego samorządu powód do dumy i satysfakcji, ale to również promocja gminy, powiatu lub województwa. – Gala Finałowa Konkursu służy zaprezentowaniu najlepszych polskich samorządów, ale także wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy nagrodzonymi. To także okazja do tego, by podkreślać jak ważna w zarządzaniu publicznym jest jakość. Budowanie na jakości to budowanie trwałe. To budowanie odpowiedzialne. To budowanie dla przyszłości. Osiągnięcia naszych samorządów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej są świadectwem takiego właśnie budowania, takiej postawy w pracy nad tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej. Dla nas jako organizatorów Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” jest wielkim zaszczytem, już po raz kolejny, gościć na Gali liderów lokalnych, dla których oświata nie jest li tylko obowiązkiem ustawowym i pożeraczem większej części środków w budżecie gminy czy powiatu, ale inwestycją w przyszłość, czynnikiem budowania na jakości – mówi Przemysław Ruta, Sekretarz Programu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Galę Finałową VIII edycji Konkursu zakończył recital Zuzanny Ciszewskiej z Akademii Muzycznej w Łodzi, która brawurowo wykonała kilka najpiękniejszych arii i pieśni operowych, w tym m.in. arię Franza Lehara „Kiedy skrzypki grają” z operetki „Cygańska miłość” czy pieśń El Vito kubańskiego kompozytora Joaquína Nina. Po Gali zaproszeni Goście udali się na bankiet wydany na cześć Laureatów Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.lider-edukacji.pl/strona-61

Galeria nr 1 (zdjęcia organizatora gali)