PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

PCKZiU ma nowego partnera kształcenia zawodowego!

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim to szkoła, która od wielu lat współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. Dyrektor szkoły Danuta Mielańczyk podpisała umowę patronacką z panem Sławomirem Kopcem i tym samym do grona partnerów PCKZiU dołączyła firma Capek Sp. z o o. ze Skrzyszowa.

Patronat dotyczy współpracy w zakresie kształcenia uczniów w zawodach: technik automatyk, technik mechatronik, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających i ślusarz. Współpraca ta jest kolejnym istotnym wydarzeniem w życiu szkoły, ponieważ wymiernie wpływa na jakość oraz standard oferowanego przez PCKZiU kształcenia zawodowego. Należy dodać, że współpraca szkoły z wieloma lokalnymi przedsiębiorcami od lat ukazuje uczniom zalety oraz perspektywę wykształcenia zawodowego i rozwijania technicznych pasji i zainteresowań.