PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Rok szkolny 2022/2023

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty i maturalnych

19 sierpnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku. Zgodnie z rozpiską, Egzamin Ósmoklasisty w terminie głównym odbędzie się w dniach 23, 24, 25 maja, natomiast Egzamin Maturalny – 4,5,8 maja.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Oprócz harmonogramu egzaminów zachęcamy do zapoznania się z komunikatami i informacjami CKE na temat egzaminów: