PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Informacje dla ósmoklasistów

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wielu uczniów klas ósmych zastanawia się nad kwestiami związanymi z egzaminem, rekrutacją oraz naborem. Aby uspokoić oraz rozwiać wszelkie wątpliwości zarówno uczniów, jak i rodziców, przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, z którymi powinniście się zapoznać.

Kochani Ósmoklasiści!

Jak już wiecie, zapowiadając przedłużenie czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach, premier Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej poinformowali także, że egzamin ósmoklasisty i matury zostaną przesunięte – odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu,  a najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca.

Nowe terminy egzaminów poznacie co najmniej 3 tygodnie szybciej

W znowelizowanym w dniu 10 kwietnia rozporządzeniu z 20 marca dotyczącym szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów m.in. ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. Według wprowadzonych zmian –  komunikat sprawie nowych terminów egzaminów zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Nie martwcie się o rekrutację!

Wprowadzono również rozwiązania, które dostosowują przeprowadzenie rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych do zmienianych terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminów ogłoszenia wyników tych egzaminów, które przeliczane są później na punkty rekrutacyjne.  Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół młodzieżowych będą ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Badania lekarskie do szkół kształcących zawodowo

W przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do tego czasu zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.


Podstawa prawna:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

 

Pomoce i przykładowe arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Szczegółowe informacje o egzaminach ósmoklasisty dostępne są również na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Informator Naborowy na rok szkolny 2020/2021

Jeżeli nie zdecydowaliście się jeszcze na konkretną szkołę, zachęcamy do przejrzenia naszego informatora naborowego, w którym prezentujemy ofertę edukacyjną publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu wodzisławskiego.

Film informacyjno-instruktażowy – Nabór 2020/2021

Jeśli zaś macie kłopot z samym procesem rekrutacji i chcecie obmyślić swoją „rekrutacyjną strategię” odsyłamy do poniższego filmu:

 

Śledźcie regularnie naszą Platformę! Postaramy się na bieżąco informować Was o wszystkich nowinkach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.