PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Cztery studentki pielęgniarstwa z przyznanym stypendium

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął tegoroczny nabór wniosków o stypendia dla studentek i studentów pielęgniarstwa, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. Dziś władze powiatu spotkały się ze stypendystkami. To cztery studentki pielęgniarstwa.

W tym roku wnioski o przyznanie stypendium złożyło 5 osób. Jeden z wniosków nie spełniał wymogów, dlatego Zarząd Powiatu przyznał stypendia tylko czterem studentkom. Trzy z nich są mieszkankami powiatu wodzisławskiego, a jedna pochodzi z województwa lubelskiego. Panie oficjalnie podpisały dziś umowy stypendialne oraz odebrały życzenia od starosty Leszka Bizonia i członkini Zarządu Krystyny Kuczery.

Trzeci nabór

Program stypendialny Powiatu Wodzisławskiego ma na celu zachęcić młodych adeptów pielęgniarstwa do podejmowania pracy w powiatowych szpitalach i poradniach. Tegoroczny nabór był trzecim z kolei. Łącznie z programu stypendialnego skorzystało już 10 osób (dwie w 2020 r., cztery w 2021 r. i cztery w 2022 r.).

Oczywiście zainteresowanie programem stypendialnym mogłoby być większe, ale liczba pięciu złożonych wniosków także nas cieszy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele z pielęgniarek pracujących w naszych powiatowych szpitalach jest w wieku przedemerytalnym, dlatego podejmujemy wiele działań, aby pozyskiwać pielęgniarki, które zastąpią panie odchodzące na emeryturę. Program stypendialny to jedno z nich. Wiemy, że nie jest to panaceum na wszystkie bolączki szpitala, ale to kolejne – uważam ważne, działanie Zarządu, które funkcjonowaniu lecznic ma pomóc – mówił starosta Leszek Bizoń.

Brak personelu bolączką szpitali

Szpitale powiatowe w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, podobnie jak wiele innych placówek medycznych w kraju, borykają się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w szpitalach wykazała, że maleje liczba osób wykonujących ten zawód. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wynosi ok. 50 lat, co w ocenie dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.

Stypendia i oferta mieszkaniowa

Aby zmienić ten negatywny trend, władze powiatu postanowiły zaproponować studentom i studentkom III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo stypendia w kwocie 1000 zł wypłacane od października do czerwca ostatniego roku studiów. Warunek jest jeden: po skończeniu studiów należy podjąć pracę w PPZOZ. Powiat przygotował też ofertę mieszkań dla lekarzy i pielęgniarek z innych regionów Polski zainteresowanych rozpoczęciem pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śląskim lub Rydułtowach.