PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

W tym roku szkolnym Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzyma 15 uczniów szkół powiatu wodzisławskiego. Stypendium przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendia zostały przyznane następującym uczniom:

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim:

 •  Aleksandra Stachurska (Liceum Ogólnokształcące)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim:

 • Zofia Niesłańczyk  (Liceum Ogólnokształcące)
 • Oliwia Płaczek  (Liceum Sztuk Plastycznych)
 • Paulina Buchalik (Liceum Sztuk Plastycznych)

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim:

 • Daria Grzelak (Technikum)
 • Emilia Szczotok (Technikum)

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim:

 • Monika Pinior (Technikum)
 • Karol Gęsty (Technikum)
 • Kacper Dębski  (Liceum Ogólnokształcące  z oddziałami sportowymi)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim:

 • Zofia Pałasz (Technikum)
 • Julianna Lazar (Technikum)

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wodzisławiu Śląskim:

 • Weronika Gęsicka (Technikum)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach:

 • Wanessa Wieczorek (Technikum)
 • Sara Januszkiewicz (Technikum)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie:

 • Oliwier Kuligowski (Technikum)

Serdecznie gratulujemy wszystkim Stypendystom!