PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Rynek pracy bez tajemnic

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim organizuje dla młodzieży pod patronatem Starosty Wodzisławskiego Leszka Bizonia oraz Doradztwa Podatkowego Graczyk SC konkurs pt. "Rynek pracy bez tajemnic".

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego. Maksymalna liczba uczestników konkursu to 44 osoby. Decydującym kryterium będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych do PUP. Zgłoszenia do urzędu zainteresowani uczestnicy przesyłają poprzez szkoły do 21 lutego 2024 roku. Drużyny zakwalifikowane do udziału w konkursie zostaną powiadomione na adres poczty elektronicznej do 23 lutego br.

Celem inicjatywy jest popularyzacja i pogłębienie wśród młodzieży wiedzy na temat rynku pracy, promocja usług Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie doradztwa zawodowego i innych usług rynku pracy oraz sieci EURES.

W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, których rodzice są pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.

Konkurs odbędzie się 15 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 a.

Tematyka konkursu będzie obejmować podstawowe zagadnienia i definicje związane z rynkiem pracy, zasady funkcjonowania powiatowego urzędu pracy oraz podstawowe informacje dotyczące sieci EURES. Materiały dotyczące statystyk rynku pracy, funkcjonowania oraz usług oferowanych przez powiatowy urząd pracy oraz inne pomocne informacje zostały zawarte w dokumencie, który można pobrać poniżej.

Do pobrania:

Plakat informujący o konkursie "Rynek pracy bez tajemnic"