PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Projekty zmian w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych skierowane do konsultacji

17 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki skierował do konsultacji publicznych projekty zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – w zakresie historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych - porojekty rozporządzeń skirowane do konsultacji i uzgodnień - banner

Projekty zmian dostępne są na stronach internetowych:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354558

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354559

Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu nowego przedmiotu – historia i teraźniejszość, który zastąpi wiedzę o społeczeństwie w zakresie podstawowym. Zmiany dotyczą również podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym oraz podstawy programowej historii. Więcej informacji na temat zakresu zmian znajduje się w komunikacie z 20 grudnia br. 

Uwagi można przesyłać do 17 stycznia 2022 r. na adres sekretariat.DPNP@mein.gov.pl

W  ślad za projektami zmian w podstawie programowej, 20 grudnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został również projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – informacje na ten temat i projekt są dostępne tutaj

Uwagi można przesyłać do 20 stycznia 2022 r. na adres: sekretariat.DPNP@mein.gov.pl