PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Egzamin Ósmoklasisty Dzień 2 – Matematyka

Dziś ósmoklasiści zmierzyli się egzaminem z matematyki. Mamy nadzieję, że arkusz nie sprawił większych problemów. Jutro ostatni dzień zmagań - język obcy nowożytny. Życzymy powodzenia!

Matematyka

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja X (OMAP-100-X-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OMAP-200-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OMAP-400-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OMAP-500-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OMAP-700-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OMAP-800-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z afazją (OMAP-900-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (OMAP-Q00-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (OMAP-C00-2205)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (OMAU-C00-2205)