PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

15-lecie szkolnego wolontariatu „Jedynki”

20 lutego I LO im.14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim razem z PCPR w Wodzisławiu Śląskim zorganizowali uroczystość z okazji 15-lecia Szkolnego Wolontariatu.

Od 2007 roku w powiecie wodzisławskim działa zorganizowana grupa wolontariuszy, składająca się z uczniów I LO w Wodzisławiu Śl. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była dr Elżbieta Tkocz, obecna wicedyrektor szkoły. Grupa nawiązała współpracę z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. i tak od 15 lat angażuje się w wolontariat w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

– W ramach podjętej współpracy z Powiatowym Centrum Rodzinie w Wodzisławiu Śl. podjęliśmy decyzję o możliwości zaangażowania się naszych uczniów w wolontariat stały. Ta forma wolontariatu funkcjonuje do dnia dzisiejszego i jest to forma szczególna, ponieważ jest to wolontariat działający w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Jesteśmy jedyną grupą wolontariatu w Polsce, która właśnie taką działalność prowadzi – mówiła podczas uroczystości dyrektor I LO Janina Rurek.

Wolontariusze swoją działalnością początkowo wspierali rożnych podopiecznych powiatowych placówek pomocy społecznej. Od 2011 roku z powodu znacznego wzrostu objęcia potrzebą wielopartyjną dzieci, wolontariusze pracują w rodzinach zastępczych.

Współpracują od 15 lat

To wyjątkowe wydarzenie było okazją do podsumowania 15-letniej współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu śl. i Szkolnego Koła Wolontariatu Stałego, które pełni niezastąpioną rolę w wspieraniu lokalnej społeczności. Z tej okazji starosta Leszek Bizoń podziękował za te wszystkie lata służby społecznej.

– Drodzy Wolontariusze, dziękuję Wam za Waszą nieocenioną pracę. Niech ta gala będzie wyrazem naszej wdzięczności i jednocześnie motywacją do dalszego działania. Jesteście nie tylko dumną częścią historii naszego powiatu, ale także iskrą, która rozpala serca innych do czynienia dobra. Niech Wasza pasja, empatia i poświęcenie będą zawsze mocnym fundamentem dla przyszłych pokoleń wolontariuszy.

Spotkanie po latach

Było też spotkanie po latach. W uroczystości wzięły bowiem udział dwie wolontariuszki z pierwszej grupy i podzieliły się wspomnieniami z czasów, gdy rozpoczynały swoją służbę wolontariacką. Wyjątkową chwilą było też wręczenie podziękowań wolontariuszom, którzy swoją roczną służbę kończą oraz aktów powołania tym, którzy dopiero wolontariuszami się stają.

Gala była nie tylko okazją do podziękowania wszystkim angażującym się w wolontariat, lecz także do zwrócenia uwagi na istotność ich działań społecznych. Uczniowie I LO w Wodzisławiu Śląskim stanowią inspirację dla innych, pokazując, że nawet małe gesty mogą mieć ogromne znaczenie dla potrzebujących.

W uroczystości udział wzięli starosta wodzisławski Leszek Bizoń, wicestarosta Kornelia Newy, członkini zarządu Krystyna Kuczera, członek zarządu Jan Zemło oraz przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak. Obecne były również szefowe I LO w Wodzisławiu Śląskim Janina Rurek oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Aleksandra Witoszek, jak i wieloletnia była dyrektor PCPR Irena Obiegły.

 

tekst: BKI