POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

Zrównoważony rozwój – wyzwaniem dla nowoczesnej Europy

Wodzisławskie Starostwo Powiatowe, realizując zapisy „Trójstronnej umowy o współpracy z Powiatami Recklinghausen i Sörmland” oraz mając na uwadze dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w ubiegły poniedziałek zorganizowało międzynarodową konferencję pn.: „Zrównoważony rozwój – wyzwaniem dla nowoczesnej Europy”.

Konferencja odbyła się  w ramach projektu „Samorządy wobec zagadnień zmian strukturalnych i zrównoważonego rozwoju w Europie” realizowanego przez trzy zaprzyjaźnione powiaty: Wodzisławski, Recklinghausen w Niemczech i Sörmland w Szwecji przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Poniedziałkowe spotkanie było zatem doskonałą okazją do dyskusji w gronie specjalistów o przyszłości sektora węglowego, jak również energetyki korzystającej z tego paliwa. – Tym działaniem chcemy pokazać, iż Polska jest  jednym z liderów w zakresie technologii umożliwiających czyste wykorzystanie węgla, gdyż paliwo to, ze względu na wielkość rodzimych zasobów, może zapewnić nam wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego – powiedział podczas konferencji Starosta Tadeusz Skatuła.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania podejmowane w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju energii i górnictwa w świetle zrównoważonego rozwoju, perspektywy rozwoju energetyki w Polsce do 2020 roku oraz sposób wykorzystania metanu ze złóż węgla. Ze strony polskiej prelegentami byli poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz, Adam Zdziebło, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Senator RP oraz Grzegorz Kuś, Główny Inżynier, członek  Zespołu Zarządzania Energią i Gospodarką Metanem w JSW.

Nasi zagraniczni partnerzy z Niemiec przedstawili z kolei wpływ zmian strukturalnych na rozwój regionu, a ze Szwecji omówili metody pracy z uczniami nad kwestią zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zobaczyć podświetlaną makietę instalacji oczyszczania i skraplania metanu Methane – good and green energy. Ekspozycja miała na celu pokazać, że nowoczesne technologie mogą poprawić jakość pozyskiwanego paliwa, czego przykładem jest instalacja pozyskiwania LNG (ciekły gaz ziemny) z gazu kopalnianego. Ponadto dzięki skraplaniu metanu z odmetanowania uzyskujemy efekt ekologiczny – czyste paliwo, które w dalszych procesach może zostać zamienione na „zieloną” energię.

 

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej