POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zmieniają się wzory dokumentów obowiązujących w konkursach dla NGO

Z dniem 3 września 2016 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentacji konkursowej, które wydane zostało w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Rozporządzenie zawiera 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Pojawienie się drugiego kompletu dokumentów związane jest z realizacją konkursów na regranting (czyli sytuacji, gdy organizacja „operator” przyjmuje zlecenie od organu administracji i zleca realizację zadania innym organizacjom „realizatorom”). Ze starej wersji dokumentacji korzystać będą dalej te instytucje, które złożyły wnioski przed 3 września 2016 r. i obecnie są na etapie realizacji projektu.

Więcej informacji na ten temat zasięgnąć można w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Powiatu Wodzisławskiego.

Na podstawie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

Do pobrania:

  1. UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (mały grant) – plik DOC
  2. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – plik DOC
  3. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – regranting – plik DOC
  4. UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO/UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ – plik DOC
  5. UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO/UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE OFERTY WSPÓLNEJ – regranting – plik DOC
  6. UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (mały grant) – plik DOC
  7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO- plik DOC
  8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO – regranting – plik DOC