POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Nazwa i adres organizatora Powiat Wodzisławski Bogumińska 2 44-300 Wodzisław Śląski Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 […]

  1. Nazwa i adres organizatora

Powiat Wodzisławski
Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)
nr 1107/70.

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym

Sieć komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy

Sieć komunikacyjna na obszarze powiatu wodzisławskiego oraz obszar powiatu raciborskiego i miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z zawartymi porozumieniami.

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

Przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usługi opisanej
w niniejszym ogłoszeniu nastąpi od 1 września 2021 r.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.