Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Informujemy o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres organizatora

  • Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

  • Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

  • Rodzaj transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym
  • Sieć komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy: sieć komunikacyjna na obszarze powiatu wodzisławskiego oraz obszar powiatu raciborskiego i miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

  • Przewidywana data zawarcia umowy na świadczenie usługi opisanej w niniejszym ogłoszeniu nastąpi od 1 września 2023 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

  • Od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2029 r.