POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zmiana na stanowisku wicedyrektora PCPR

Danuta Marciniak nie jest już zastępcą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Po ponad 21 latach pracy w jednostce oraz 45 latach pracy zawodowej 26 marca przeszła na emeryturę. Na stanowisku zastąpiła ją Aleksandra Witoszek.

od lewej Aleksandra Witoszek, Irena Obiegły i Agnieszka Michalczuk-Nowak

Danuta Marciniak od 2010 r. była zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Odpowiadała w szczególności za rozwój pieczy zastępczej. Współpracowała ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz dziecka i rodziny. Jak podkreśla Irena Obiegły, dyrektor PCPR, odchodząca zastępczyni w swojej pracy kierowała się życzliwością, cierpliwością i otwartością na potrzeby drugiego człowieka.

Danuta Marcianik

Od 27 marca nową wicedyrektor PCPR została Aleksandra Witoszek, która z tą instytucją jest zawodowo związana od 14 lat. Poprzednio pełniła funkcję kierownika Sekcji Organizacyjnej, Kadr i Kontroli. Nowa zastępczyni ukończyła studia na kierunku prawo administracyjne. Odbyła również specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Z uwagi na ostatnie zmiany, kierownikiem Sekcji Wsparcia Rodzin została Agnieszka Michalczuk-Nowak, która z wykształcenia jest pedagogiem i pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od 15 lat. Będzie organizować pracę działu odpowiedzialnego za zadania z zakresu pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka itp.) na terenie powiatu.

Pani Danucie Marciniak życzymy dużo odpoczynku i zdrowia na zasłużonej emeryturze. Pozostałym paniom z kolei gratulujemy i życzymy powodzenia na nowych stanowiskach pracy.