POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zgłoś propozycje do programu współpracy z NGO

Do 10 sierpnia 2015 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą składać propozycje do przyszłorocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.

NGO (non-governmental organisations) to pochodzący z języka angielskiego skrót określający organizacje pozarządowe, takie jak fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, zespoły artystyczne, organizacje dobroczynne itd. Pełnią one bardzo ważną rolę w życiu społecznym i są wyrazem samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego. Nic więc dziwnego, że współpraca z nimi jest jednym z najważniejszych zadań instytucji rządowych oraz każdego samorządu, począwszy od gminy przez powiat po województwo.

W powiecie wodzisławskim rozpoczęto właśnie prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”. Propozycje do dokumentu można składać za pomocą formularza na adres poczty elektronicznej: barbara.musik@powiatwodzislawski.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski.
Sugestie, wnioski i postulaty na 2016 roku należy wnosić w oparciu o zapisy „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”. Aktualny Program współpracy na 2015 r. można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wodzisławskiego lub ze strony internetowej www.powiatwodzislawski.pl – zakładka „Dla organizacji pozarządowych”.

Termin nadsyłania propozycji upływa 10 sierpnia 2015 r.

To dopiero pierwszy etap prac nad dokumentem. Projekt „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” zostanie bowiem w późniejszym terminie poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, jak również z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

 

Formularz do zgłaszania propozycji – plik .doc (35KB), plik .pdf (156KB)