Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych położonych w Rydułtowach

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych położonych w Rydułtowach

OGŁOSZENIE na podstawie art. 124 ust. 1 i 2, w związku z art. 124a, art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

STAROSTA WODZISŁAWSKI wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych położonych w Rydułtowach, oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 2202/63 o pow. 0,0338 ha, nr 2203/63 o pow. 0,0670 ha, nr 2105/68 o pow. 0,4580 ha, nr 2201/63 o pow. 0,0972 ha, karta mapy 3 obrębu Radoszowy, których stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie będzie polegać na zezwoleniu na zaprojektowanie i przebudowanie energetycznej linii wysokiego napięcia 110 kV.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie jw.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, pok. 201.