Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Podczas wczorajszej zdalnej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego radni podejmowali decyzje m.in. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z wykonania budżetu, a także wotum zaufania. Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego powiatu za 2020 r.

skrin z sesji rady powiatu, wyniki głosowania nad wotum zaufania dla zarządu powiatu

Zanim odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powiatowi radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. Obie opinie były pozytywne. Radni poznali też informację o stanie mienia Powiatu oraz raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. To dodatkowy wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, a spowodowany tym, że liczba mieszkańców powiatu przekracza 150 tys. Radni dyskutowali też nad „Raportem o stanie powiatu za 2020 r.” przygotowanym przez Zarząd Powiatu. Zaprezentował go starosta Leszek Bizoń.

W wyniku głosowania Rada Powiatu zdecydowała zarówno o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu (23 głosów „za”), jak i udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium (23 głosami „za”) i wotum zaufania (24 głosów „za”).

Starosta Leszek Bizoń, dziękując w imieniu Zarządu Powiatu za udzielone poparcie, podkreślił, że miniony rok nie był łatwym okresem.

– W coraz trudniejszych warunkach finansowych przyszło nam walczyć o utrzymanie prorozwojowego kursu naszego powiatu. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że to się udało. Przed nami, przed tą radą pozostaje wciąż wiele wyzwań i trudnych decyzji do podjęcia, wciąż w tych samych obszarach, w obszarach, w których  prym nadal wiodą: służba zdrowia, oświata oraz inwestycje drogowe. Jestem jednak przekonany, że działając wspólnie to jest zarząd powiatu i rada powiatu jesteśmy w stanie dla dobra mieszkańców powiatu przezwyciężyć większość trudności – wyraził nadzieję Leszek Bizoń.

Starosta podziękował również za współpracę przy realizacji budżetu:

– Realizacja budżetu to wielka odpowiedzialność, zarówno dla zarządu i pracowników, ale też ciężka praca wielu osób. W tym miejscu dziękuję tym wszystkim z was, koleżanki i koledzy radni, którzy zdecydowali się w minionym roku na konstruktywną współpracę przy realizacji budżetu i realizacji jego prorozwojowych zadań. Niezależnie od opcji politycznej, barw czy też sympatii politycznych. Powiat Wodzisławski dysponuje kadrą zaangażowanych, ambitnych, dobrych fachowców, których codzienna praca przyczyniła się do sprawnego i prawidłowego wykonania budżetu za rok 2020.(…) Jestem przekonany, że z takim zespołem i przy współpracy z radą powiatu realizacja z kolei tegorocznego budżetu także będzie przebiegała prawidłowo, z korzyścią i dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

Leszek Bizoń zwrócił się też do mieszkańców powiatu:

– Dziękuję najważniejszym osobom: mieszkańcom naszego powiatu, tym, którzy nam zaufali, tym, którzy codziennie patrzą nam na ręce, ale którzy też często dzielą się radą, podpowiadają czy zwracają uwagą. Nierzadko spotyka nas krytyka. Czasem zasłużona, czasem nie. Nic nie może jednak zmienić faktu, że wszystko, co robimy, robimy z myślą o i dla mieszkańców naszego powiatu. To była, jest i zawsze będzie dewiza tego zarządu. Interesują nas jedynie konkretne, wymierne i realne działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

podziękowanie starosty za absolutorium