POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Podczas wczorajszej zdalnej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego radni podejmowali decyzje m.in. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z wykonania budżetu, a także wotum zaufania. Głosowano również nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego powiatu za 2019 r.

absolutorium 2020

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego poprzedzone zostało odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. Obie opinie były pozytywne. Radni zapoznali się też raportem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. To dodatkowy wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, a spowodowany tym, że liczba mieszkańców powiatu przekracza 150 tys. Ponadto radni dyskutowali nad „Raportem o stanie powiatu za 2019 r.”.

W wyniku głosowania Rada Powiatu zdecydowała zarówno o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu (26 głosów „za”), jak i udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium (20 głosami „za”) i wotum zaufania (18 głosów „za”).

Starosta Leszek Bizoń, dziękując w imieniu Zarządu Powiatu za udzielone poparcie, podkreślił, że nie jest łatwo w coraz trudniejszych warunkach finansowych walczyć o utrzymanie prorozwojowego kursu powiatu. – Przed nami i przed tą Radą wciąż wiele wyzwań i trudnych decyzji do podjęcia (…). Jestem jednak przekonany, że działając wspólnie (…)  jesteśmy w stanie dla dobra tego Powiatu i jego mieszkańców przezwyciężyć większość trudności. W tym miejscu dziękuję tym radnym, którzy zdecydowali się w minionym roku na konstruktywną współpracę przy realizacji budżetu i realizacji prorozwojowych zadań – niezależnie od wyznawanej opcji politycznej, barw czy sympatii politycznych. Po raz kolejny kłania się powiedzenie: zgoda buduje, a niezgoda rujnuje – powiedział starosta.

Szef powiatu zwrócił się też do pracowników powiatowych instytucji. – Dziękuję służbom finansowym na czele ze skarbnikiem za czuwanie nad prawidłową gospodarką finansową powiatu. Dziękuję naczelnikom, kierownikom i dyrektorom wszystkich jednostek powiatowych, dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (…). Jestem przekonany, że z takim zespołem i przy odpowiedniej współpracy z Radą Powiatu, realizacja tegorocznego budżetu także będzie przebiegała prawidłowo z korzyścią i dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

Na koniec starosta Bizoń podziękował najważniejszym osobom, czyli mieszkańcom powiatu. – Dziękuję za to, że codziennie patrzą nam na ręce, ale też bardzo często dzielą się radą, podpowiadają, zwracają uwagę. Nierzadko spotyka nas krytyka – czasem zasłużona, czasem nie. Nic nie może jednak zmienić faktu, że wszystko co robimy – robimy z myślą o nich i dla nich. To była, jest i będzie dewiza tego Zarządu oraz koalicji w radzie powiatu. Interesują nas jedynie konkretne, wymierne i realne działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszego powiatu wodzisławskiego! – zakończył swoje wystąpienie starosta.

podziękowanie starosty za absolutorium