Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przekazał 62 tys. zł na wsparcie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przekazał 62 tys. zł na wsparcie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na dzisiejszym posiedzeniu rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Na konkurs wpłynęły 3 oferty: Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia „Czyń Dobro” z Wodzisławia Śląskiego oraz Fundacji „Pasja” z Rydułtów.

W celu dokonania ich analizy i oceny Zarząd Powiatu powołał komisję, w skład  której – zgodnie z wymogami prawa – weszli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, które nie złożyły ofert w konkursie – tj. Stowarzyszenia Diabetyków z Wodzisławiu Śląskiego oraz Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Komisja rekomendowała Zarządowi Powiatu przyznanie dotacji na wsparcie zadań ujętych w ofertach Polskiego Związku Niewidomych oraz Stowarzyszenia „Czyń Dobro” z Wodzisławia Śląskiego. Fundacja „Pasja” w swojej ofercie nie zabezpieczyła bowiem wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego i z tego powodu jej oferta musiała zostać odrzucona.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Polski Związek Niewidomych otrzyma dotację w kwocie 12.127 zł na realizację zadania pt. „Rozwój umiejętności umożliwiających zwiększenie samodzielności osób
niepełnosprawnych w powiecie wodzisławskim”, zaś Stowarzyszenie „Czyń
Dobro” – 50.089 zł na zadanie „Akademia Dorosłego Człowieka”.