Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przekazał 62 tys. zł na wsparcie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przekazał 62 tys. zł na wsparcie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na dzisiejszym posiedzeniu rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Na konkurs wpłynęły 3 oferty: Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia „Czyń Dobro” z Wodzisławia Śląskiego oraz Fundacji „Pasja” z Rydułtów.

W celu dokonania ich analizy i oceny Zarząd Powiatu powołał komisję, w skład  której – zgodnie z wymogami prawa – weszli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, które nie złożyły ofert w konkursie – tj. Stowarzyszenia Diabetyków z Wodzisławiu Śląskiego oraz Wodzisławskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Komisja rekomendowała Zarządowi Powiatu przyznanie dotacji na wsparcie zadań ujętych w ofertach Polskiego Związku Niewidomych oraz Stowarzyszenia „Czyń Dobro” z Wodzisławia Śląskiego. Fundacja „Pasja” w swojej ofercie nie zabezpieczyła bowiem wymaganego regulaminem konkursu wkładu finansowego i z tego powodu jej oferta musiała zostać odrzucona.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Polski Związek Niewidomych otrzyma dotację w kwocie 12.127 zł na realizację zadania pt. „Rozwój umiejętności umożliwiających zwiększenie samodzielności osób
niepełnosprawnych w powiecie wodzisławskim”, zaś Stowarzyszenie „Czyń
Dobro” – 50.089 zł na zadanie „Akademia Dorosłego Człowieka”.