POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zarząd Powiatu chce ufundować stypendium dla studentów pielęgniarstwa

1000 zł – tyle ma wynosić stypendium, które władze Powiatu Wodzisławskiego chcą przyznawać studentom III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentom II roku drugiego stopnia, kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo. Warunkiem będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu nauki na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

pieniądze

Aby zachęcić młodych ludzi do rozpoczynania studiów na kierunku pielęgniarstwo, a także do późniejszego podejmowania pracy w szpitalach w Wodzisławiu Śl. oraz w Rydułtowach, władze Powiatu szykują dla nich program stypendialny. Podczas jednego z ostatnich posiedzeń, Zarząd Powiatu przyjął i skierował do Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

– Już od października na okres 9 miesięcy chcemy oferować studentom 1000 zł brutto miesięcznie. Warunkiem będzie podpisanie umowy zobowiązującej, po zakończeniu nauki, do podjęcia pracy w naszych szpitalach przez minimum 3 lata  – wyjaśnia starosta Leszek Bizoń.

Władze Powiatu mają nadzieję, że pozwoli to uzupełnić braki kadrowe wśród pielęgniarek. Szpital powiatowy, podobnie jak wiele innych placówek w kraju, boryka się z brakiem personelu pielęgniarskiego. Analiza dotychczasowego stanu zatrudnienia w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. wykazała, że z roku na rok znacząco maleje liczba pielęgniarek. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Krzysztof Kowalik, do roku 2022 stan zatrudnienia może  zmniejszyć się w wyniku naturalnych odejść (emerytury) o 43 etaty. Ponadto średnia wieku pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu wynosi 49 lat, co w ocenie dyrekcji świadczy o tym, że w ostatnich latach nie było zainteresowania podjęciem zatrudnienia w szpitalu przez absolwentów studiów pielęgniarskich.