Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zaplanuj swoją karierę

Zaplanuj swoją karierę

Najbliższy tydzień w szkołach Powiatu Wodzisławskiego przebiegać będzie pod znakiem planowania kariery. A wszystko to za sprawą włączenia się przez zawodowe szkoły ponadgimnazjalne (technika i zasadnicze szkoły zawodowe) do III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie przedsięwzięcia Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W związku z OTK wszystkie powiatowe zawodowe szkoły ponadgimnazjalne przygotowały bogaty program różnorakich przedsięwzięć i inicjatyw skierowanych tak dla uczniów gimnazjów, jak i dla osób nieco starszych.

W radlińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zaplanowano m.in. zwiedzanie powierzchni kopalni „Marcel”, z kolei w pszowskim – warsztaty fryzjerskie dla uczniów gimnazjów, porady doradców zawodowych, otwartą lekcję przedsiębiorczości, wystawę fotograficzną i prezentację oferty edukacyjnej szkoły.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach wszyscy chętni będą mogli zapoznać się z kierunkami, w których kształci szkoła, a także wziąć udział w pokazie umiejętności uczniów. Zaplanowano także zwiedzanie niektórych pracowni dydaktycznych.

Wodzisławska „budowlanka” oferuje udział w Targach Pracy, spotkania i konsultacje z doradcami zawodowymi i liderem klubu pracy oraz spotkania z pracodawcami. Zorganizowane zostaną także prezentacje kierunków i możliwości kontynuowania nauki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, PWSZ w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.

Równie bogato prezentuje się oferta Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., który zorganizuje zajęcia w zakresie m.in. modelowania CAM, programowania i obsługi sterowników PLC, budowy i programowania urządzeń mechatronicznych, tworzenia modeli 3D w programie „Solid Edge”. Zaplanowano także zajęcia laboratoryjne pt. „Wiem, co jem” oraz warsztat dotyczący powstawania, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej. Ci gimnazjaliści, którzy swoją przyszłość wiążą z górnictwem węgla będą mieli okazję zapoznać się z budową i zasadą działania podstawowych urządzeń górniczych jak kombajn ścianowy, strug ścianowy, kombajn chodnikowy, kolejka linowa spągowa, ładowarka zasięrzutna, wiertnica, hydrauliczna obudowa zmechanizowana, taśmociąg wraz z systemem zabezpieczeń.

Z kolei Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., którego uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach kulinarnych w kraju i zagranicą, proponuje młodzieży gimnazjalnej udział w warsztatach gastronomiczno – hotelarskich. W ich trakcie przeprowadzone zostaną zajęcia z zakresu obsługi konsumenta oraz produkcji zakąsek mięsno – warzywnych w nowoczesnych aranżacjach.

W III Ogólnopolskim Tygodniu Kariery aktywnie uczestniczyć będzie także Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., który swoją ofertę adresuje do młodzieży o specjalnych potrzebach kształcenia. Szkoła zorganizuje m.in. warsztat jak „Być kucharzem doskonałym” oraz zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Podczas III OTK Zespół Placówek odwiedzi najsłynniejszy śląski kucharz, znany z programu w TVS, Remigiusz Rączka. Uczniowie odwiedzą także wodzisławskich strażaków.

Podczas Tygodnia nie może zabraknąć również propozycji dla osób zainteresowanych kształceniem dla dorosłych. Z tego powodu Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 22 października od godz. 10:00 – 13:00 organizuje Dzień Otwarty. W ramach dnia otwartego szkoła proponuje zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły, umożliwia obejrzenie pracowni specjalistycznych oraz zwiedzenie sztolni. Zaprezentowane zostaną także możliwości szkolnych robotów HEXOR II.

Szczegółowe harmonogramy i propozycje poszczególnych szkół:

ZST w Wodzisławiu  Śl.

ZSE w  Wodzisławiu  Śl.

ZSZ w Wodzisławiu Śl.

PCKU w Wodzisławiu  Śl.

ZSP Nr 2 w Rydułtowach

ZSP w Pszowie

ZSP w Radlinie

ZPSWR w Wodzisławiu Śl.