POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zabierz głos w sprawie strategii rozwoju subregionu

Przypominamy, że w związku z toczącymi się pracami nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zachęca mieszkańców, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorców do udziału w badaniu ankietowym.

dłonie trzymające długopis i wypełniające kwestionariusz ankiety

Ankiety skierowane są do mieszkańców naszego regionu. Jej wyniki posłużą opracowaniu diagnozy, będącej punktem wyjścia do stworzenia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

Zachęcam do wypełnienia ankiety, która została umieszczona na stronie internetowej Związku: PRZEJDŹ (link, nowe okno)

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!