Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » XXIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 8 stycznia 2009 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a. Początek obrad o godz. 15.30

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) przekazania skargi Pana Mariana Wawrzykowskiego na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim,
  b) przekazania skargi Pana Leona Skrzyszowskiego.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 9. Informacje bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XXIX sesji.