Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych za nami

XIII Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych za nami

Na scenie Rydułtowskiego Centrum Kultury „FENIKS” zaprezentowało się 13 zespołów z terenu powiatu wodzisławskiego. W tym roku przegląd miał charakter międzynarodowy, gdyż na widowni zasiadły również panie z przygranicznego Bogumina.

Podczas tegorocznej jednodniowej edycji, która odbyła się 28 listopada, zaprezentowały się następujące zespoły: „Pszowiki”, „Połomianka”, „Mszanianka”, „Syryniczki”, „Czyżowianki”, „Melodia”, Podbuczanki”, „Olzanki”, „Turzanki”, „Gospodynki”, „ Old Star” i „Rzuchowianki”, a także „Kokoszyczanki”, które wystąpiły po raz pierwszy. Debiutantki zostały ciepło przyjęte w stałym już gronie zespołów, zebrały również gromkie brawa od publiczności.

Repertuar składał się przede wszystkim z pieśni i przyśpiewek ludowych, każdy zespół miał około siedmiu minut na zaprezentowanie swych utworów. Występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki, które w imieniu Starosty Wodzisławskiego wręczyli Andrzej Korbica, Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz Janina Chlebik-Turek, radna Powiatu Wodzisławskiego, a jednocześnie dyrektor Rydułtowskiego Centrum Kultury.

Przegląd Zespołów Folklorystycznych organizowany jest od trzynastu lat. Co roku festiwal odbywa się w innym ośrodku kultury na terenie powiatu. Tradycyjnie na zakończenie Przeglądu wykonano pamiątkową zbiorową fotografię.

Organizatorem Przeglądu jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim.

 

Oto krótka charakterystyka zespołów, które wzięły udział w tegorocznym Przeglądzie:

 

SYRYNICZKI (15 osób) – Zespół Syryniczki powstał w 2004 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Syryni. Prezesem zespołu jest Anna Kasperek. Zespół Syryniczki jest zespołem wokalnym złożonym z 14 pań, które wykonują pieśni i piosenki religijne, biesiadne i ludowe. Zespół uświetnia uroczystości gminne, bierze udział w koncertach kolędowych i Maryjnych w lokalnych kościołach. W 2011 roku brał udział w konkursach kolędowych w Czeskiej Ostrawie w ramach projektu unijnego „Kolędowanie bez granic” Zdobyli III miejsce w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem w 2012r.

CZYŻOWIANKI (15 osób) – Zespół powstał w 1998 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich i  dyrektor WDK Panią Magdalenę Paloc. Osobą prowadzącą zespół jest Pani Helena Mucha a akompaniatorem Pan Henryk Sosna. Zespół występuje z piosenkami śląskimi, biesiadnymi turystycznymi oraz wystawiają scenki teatralne, skecze promując sołectwo Czyżowice, Gminę Gorzyce na terenie kraju i za granicą.. Zespół posiada scenarzystkę i choreografkę hobbystkę Panią Wiesławę Paloc, która przy pomocy zespołu organizuje takie imprezy jak „Noc świętojańską”, Wesołe Czyżowice i wiele innych atrakcji.

MELODIA (15 osób) – Zespół Melodia działa już 37 lat. Pochodzi ze Skrbeńska. Jego dyrygentem jest Jan Kozieł. W swoim repertuarze posiada pieśni sakralne, biesiadne oraz folklorystyczne. Dwukrotny laureat Przeglądów Powiatowych, II miejsce w kategorii chórów – Godów 2007, liczne wyróżnienia w przeglądach śpiewaczych zespołów folklorystycznych WICI, a także zdobycie III miejsca w tym w przeglądzie w roku 2007, oraz liczne wyróżnienia na wojewódzkich przeglądach zespołów w Brennej.

PODBUCZANKI (15 osób) – Zespół został założony w 1994r przez Urszulę Santarius i byłego wójta Ludwika Piechaczek. Od 1995 roku zespół prowadzony jest przez dyrygenta Daniela Szkatułę do dzisiaj. Występuje na różnych przeglądach folklorystycznych ,powiatowych, wojewódzkich. Na przeglądzie „Pieśni i Folkloru” w Wodzisławiu Śl. zespół został wyróżniony w 1999, 2000, 2008 i 2009r. W 2009 roku wyróżnienie na przeglądzie w Brennej i Zebrzydowicach.

POŁOMIANKA (26 osób) – Zespół liczy 26 członków opiekunem zespołu jest Pan Józef Pękała. Zespół wykonuje pieśni śląskie ze swojego regionu nie tylko. Śpiewa na różnych imprezach lokalnych. Bierze udział w różnych przeglądach folklorystycznych takich jak np. Złoty Kłos, Zebrzydowice „Wodzisław” „Polanica Zdrój”, „Mysłowice” zajmując zawsze jedno z pierwszych miejsc. Kierownikiem od początku jest Pan Józef Pękała, który tez prowadzi chór kościelny „Cecylia” i w którym również śpiewają członkowie zespołu Połomianka.

OLZANKI (9 osób) – Zespół powstał w maju 1999 roku z inicjatywy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Olzie Pani Marii Kuczery. Zespół tworzą: 6 pań i 2 panowie instruktorem muzycznym jest pani Irena Witek Bugla grająca na akordeonie  i organach. Zespół  śpiewa pieśni ludowe, nowoczesne, oraz kościelne. W zależności od repertuaru śpiewa unisono, w dwugłosie i czterogłosie. Członkiem zespołu jest pan Stanisław pająk – tenor, dwukrotny zdobywca I miejsca w ogólnopolskim konkursie artystów śpiewaków Uniwersytetów III wieku w Warszawie oraz wysokich wyróżnień w konkursie piosenek francuskich w Krakowie. Zdobywcy dwukrotnie I miejsca w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem, I miejsce w konkursie Śląskie Śpiewanie w Koszęcinie w 2009 r. a w 2010r. specjalne wyróżnienie. Honorowe wyróżnienie „Gorzycka perła” za krzewienie śląskiego folkloru. Licznie koncertują dla rodaków z Zaolzia (Karwina, Orłowa, Lutynia Michałkowice i wiele innych.

TURZANKI (10 osób) – Zespół folklorystyczny powstał w 1999 r., został założony przez przewodniczącą KGW Urszulę Lenczyk. W jej repertuarze są piosenki ludowe, biesiadne, patriotyczne i religijne. Zespół zdobył dwukrotnie III miejsce na Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem. Zespół otrzymał dwa wyróżnienia podczas Wodzisławskich Dni Spotkania z Folklorem. Zespół razem z Kołem Gospodyń Wiejskich przyczynił się do zdobycia tytułu najpiękniejszej Wsi Województwa Śląskiego 2012.

OLD STARS I RZUCHOWIANKI (24 osoby) – Zespół Rzuchowianki działa od kilkunastu lat w ramach Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie. Występuje na imprezach gminnych, przeglądach zespołów regionalnych, biesiadach i uroczystościach koscielnych. Kierownikiem zespołu jest p. Dorota Wieczorek. Zespół zdobył kilkanaście  wyróżnień i nagród. Zespół Old Stars to mężczyźni z Towarzystwa Miłośników Rydułtów, którzy od wielu lat przygotowywali programy Artystyczne. Od 2 lat zespół występuje wspólnie z zespołem Rzuchowianki zwłaszcza z repertuarem o charakterze regionalnym, ludowym, biesiadnym. Wspólne występy Rzuchowianek i Old Stars zaowocowały wyróżnieniami na występach w Wiśle, Raciborzu, Rybniku, Kornowacu, Rydułtowach i wiele innych.

KOKOSZYCZANKI (11 osób) – Zespół powstał w zeszłym roku z inicjatywy Pani Zofii Widenka. Wykonuje utwory ludowe charakteryzujące się dużą spontanicznością oraz dynamiką. Zespół pomimo młodego stażu działalności stawia na promowanie rodzinnego folkloru, ukazanie tradycji ludowej jako pięknego spadku pokoleniowego. Zespół brał udział w II Festiwalu pieczenia koło czas w Żorach oraz w lokalnych imprezach i jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich oraz tegorocznych dożynkach.

GOSPODYNKI (17 osób) – Zespół liczy 14 osób. Założony został w marcu 1995 r. przez Panią Olgę Mędrek. Działa przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie. Obecną zespół prowadzony jest przez Panią Annę Styrnol Praca zespołu Gospodyni polega na wyszukiwaniu i rozpowszechnianiu starych miejscowych pieśni regionu wodzisławskiego. Zespół uczestniczy w imprezach lokalnych, gminnych i powiatowych. Współpracuje z miejscową parafią i innymi organizacjami. W 1997r. otrzymały w konkursie folklorystycznym w Chorzowie dwa wyróżnienia, W Wodzisławskich spotkaniach z folklorem w 1999r II miejsce i wiele innych nagród i wyróżnień.

PSZOWIKI (18 osób) – Powstał w listopadzie 1996 roku. Zespół składa się z 20 osób. Repertuar stanowią pieśni ludowe i biesiadne, patriotyczne i kościelne oraz wice i scenki rodzajowe. Cześć utworów to kompozycje własne. „Pszowiki” często uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi w Pszowie i okolicy. Prezentują swój repertuar w czasie uroczystości miejskich i religijnych w Pszowie i okolicy oraz poza granicami woj. Śląskiego oraz kraju. Sporą część działalności „Pszowików” zajmuje przygotowanie imprez dla dzieci oraz mieszkańców Pszowa i okolic. Zespół uczestniczy również w spotkaniach folklorystycznych w Regionie.

MSZANIANKA (21 osób) – zespół założony w 1986 roku przez Panią Marią Chorowską. Osobą prowadzącą zespół jest Pan Daniel Szkatuła. Zespół w tym roku obchodził swoje 25-lecie działalności. Wykonywany repertuar to przekaz wielopokoleniowy. Zespół w 1997 roku nagrał dwie kasety magnetofonowe, z których pierwsza zawiera pieśni ludowe a druga pieśni religijne. W 2008 roku wydał płytę z utworami śpiewanymi gwarą śląską. Prezesem zespołu jest Pan Zygmunt Wolny.  Ostatnie osiągnięcia to I miejsce w wojewódzkim przeglądzie WICI w 2010r.. W tym roku II miejsce w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem oraz III miejsce w konkursie „Złoty Talizman” w Pawłowicach.

Więcej zdjęć – tutaj