Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydaturę Pani mgr Mireli Szymczak.

Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 1305/2022 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach przy ulicy Skalnej 1, w drodze tajnego głosowania wyłoniła kandydaturę Pani mgr Mireli Szymczak na stanowisko dyrektora, zgodnie  procedurą określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1428).