Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3, Komisja Konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ww. placówki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 1306/2022 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Mendego 3, w drodze tajnego głosowania nie wyłoniła kandydata (konkurs został nierozstrzygnięty) na stanowisko dyrektora ww. placówki, zgodnie procedurą określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1428).