POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wszystkiego najlepszego dla pracowników służb społecznych

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego - branżowe święto osób pracujących w służbach pomocy społecznej.

dwie dłonie jedna nad drugą w geście ofiarowania

Z tej okazji wszystkim osobom związanych zawodowo z instytucjami pomocy społecznej oraz systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w naszym powiecie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego składa najlepsze życzenia oraz podziękowania za piękną i szlachetną, ale zarazem trudną i odpowiedzialną pracę.

– Humanitarna służba w pomocy społecznej wymaga wrażliwości, empatii, umiejętności poszanowania godności człowieka, a przy tym dużej odporność i siły, by skutecznie przezwyciężać problemy, jakie przynosi codzienność. To równocześnie praca zmuszająca do ogromnej odpowiedzialności, zgłębiania ludzkiej natury oraz meandrów życia, ale też stanowczości w działaniu. Mając świadomość, że często najwyższą nagrodę za profesjonalizm i trudną pracę stanowi wdzięczność osób i rodzin, którym udało się pomóc odmienić ich los, w tym szczególnym dniu pragnę przekazać życzenia zdrowia, satysfakcjonujących warunków pracy, a także wielu powodów do radości oraz optymizmu – podkreśla starosta Leszek Bizoń.

Powiatowy system pomocy społecznej, wsparcia rodziny i osób z niepełnosprawnościami aktualnie tworzą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z/s w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Gorzyczkach i Wodzisławiu Śl., Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śl., Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Połomi, Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śl.-Jedłowniku, Warsztat Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śl., Warsztat Terapii Zajęciowej przy WOLOiZOL w Gorzycach oraz Zakład Aktywności Zawodowej-Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl.

bukiet różowych kwiatów