POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wstępne wyniki badań prowadzonych wśród instytucji uczestniczących w projekcie „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego”

Na przełomie sierpnia i września 2009r. zakończono zbieranie informacji wśród 20 instytucji uczestniczących w projekcie, tj. urzędów miast i gmin powiatu wodzisławskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, organizacji pracodawców i pracowników oraz firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Pozyskane dane opisują sytuację na lokalnym rynku pracy, zakres i jakość współpracy dotyczącej zarządzania rynkiem pracy, określenie instrumentów służących zarządzaniu rynkiem pracy. Pełne wyniki z przeprowadzonych badań stanowić będą element publikacji podsumowującej cały proces badawczy projektu. Raport z badań zostanie wydany na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010. Na dzień dzisiejszy możliwe jest wstępne zaprezentowanie pozyskanych danych.

Do największych pozytywnych cech wodzisławskiego rynku pracy zaliczono m.in.:

 • zdominowanie rynku przez mikro, małe i średnie firmy, co określa jego wysoką dynamikę i elastyczność np. w sytuacji kryzysu gospodarczego,
 • wysoki kapitał kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu,
 • dogodną lokalizację powiatu, przy ważnym ciągu komunikacyjnym.

Ponadto, wskazano czynniki hamujące jego rozwój:

 • rozłożona odpowiedzialność administracyjna w gronie zbyt wielu organów samorządowych utrudniająca podjęcie działalności gospodarczej i jej rozwój,
 • zbyt duży nacisk na kształcenie w kierunkach humanistycznych w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych oraz niedostateczny poziom zdolności praktycznych wśród absolwentów.

W okresie najbliższych trzech lat prognozuje się następujące zmiany wpływające na powiatowy rynek pracy:

 • ukończenie budowy autostrady, co wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych i mobilności osób,
 • wzrost zakresu i dynamiki współpracy partnerów rynku pracy, np. Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami,
 • pozytywne oddziaływanie uczelni wyższej,
 • pogłębienie się problemów związanych z udziałem w rynku pracy osób wykluczonych społecznie,
 • rozwój szarej strefy w wyniku utrzymujących się obciążeń podatkowych.

Za rozwój lokalnego rynku  w perspektywie najbliższych lat odpowiadać będą szczególnie następujące branże:

 • logistyczna i transportowa,
 • motoryzacyjna,
 • IT,
 • usługowa (np. gastronomia, kosmetologia, fryzjerstwo),
 • budowlana.

Z przeprowadzonych badań wynika, że  o rozwoju gospodarczym powiatu zadecydują następujące czynniki:

 • stopień kooperacji małych firm i ich zrzeszania się np. w parkach technologicznych,
 • preferencje dla przedsiębiorców w formie ulg podatkowych i terenów inwestycyjnych,
 • odpowiednio dopasowane kompetencje zawodowe pracowników,
 • udział powiatu wodzisławskiego w gospodarce subregionu zachodniego (Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Żory).

Ważnym zadaniem wszystkich partnerów rynku pracy jest podjęcie szerokiej współpracy w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i ich efektywnego wdrażania w wodzisławską gospodarkę.

tn_logo kap