POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wspieranie osób w trudnym położeniu życiowym

W ramach projektu "Dobry Start" - program aktywizacji społeczno- zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie wodzisławskim odbyło się seminarium pn. "Wspierania osób w trudnym położeniu w projektach systemowych".

Seminarium otworzyła Irena Obiegły – Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która powitała zaproszonych gości. Do wygłoszenia prelekcji zaproszona została Bożena Boruta Gojny – psycholog, psychoterapeuta, honorowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. W swojej  prezentacji szczególną uwagę zwróciła na znaczenie pracy w życiu osób niepełnosprawnych, osób dorastających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w życiu kobiet 50+ i młodych matek biologicznych, których dzieci przebywają w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Podczas seminarium uczestnikom zaprezentowano film promujący  projekt „Dobry Strat”, który dostępny jest na www.pcpr-wodzislaw.pl .
Na konieczność promowania integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uwagę zwrócił Starosta Jerzy Rosół. – W powiecie wodzisławskim oraz w całej Polsce zagrożonych wykluczeniem pozostaje tak wiele rodzin oraz osób – stwierdził Starosta, który na zakończenie złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego.