POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wsparcie w zatrudnieniu osób w wieku 50 plus

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. zachęca pracodawców do skorzystania z programu aktywizującego osoby bezrobotne w wieku 50 plus.

Grafika promująca program aktywizujący dla osób 50 plus

W ramach programu pracodawcy mogą otrzymać wsparcie na zatrudnienie osoby w wieku powyżej 50 roku życia w wysokości co najmniej 30 tys. zł. Na kwotę tę składa się zwrot części poniesionych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i bezrobotnych mężczyzn powyżej 55 roku życia. Wsparcie udzielane będzie w ramach prac interwencyjnych w wysokości ok. 3,5 tys. zł (3 tys. zł – refundacja części wynagrodzenia oraz składka społeczna od tej kwoty) za co drugi miesiąc ich zatrudnienia (łącznie min. 21,0 tys. zł).

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych (tj. po 12 miesiącach) będzie zatrudniał osobą bezrobotną spełniającą wymogi programu przez okres kolejnych 6 miesięcy (czyli, gdy łączny okres zatrudnienia osoby w wieku 50+ będzie równy lub większy niż 18 miesięcy) i po upływie tego okresu nie zaprzestanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu  pracy, otrzyma dodatkowy bonus – jednorazową refundację  wynagrodzenia w wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku, tj. obecnie ok. 9,0 tys. zł.

Informacji w sprawie naboru wniosków udzielają doradcy klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim, pod numerami telefonów: 32 459 29 57, 32 459 29 59.

Infografika promująca program aktywizacji zawodowej osób 50 plus, opis tekstowej zawartości grafiki w treści posta