Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wracają odwiedziny w powiatowych szpitalach

Wracają odwiedziny w powiatowych szpitalach

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. podjęła decyzję w sprawie zniesienia zakazu odwiedzin na oddziałach szpitalnych w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach. Odwiedziny pacjentów będą możliwe, jednak pod pewnymi warunkami.

szpital w Wodzisławiu Śl.

Informacje na temat odwiedzin:

Od środy, 13 kwietnia, odwiedziny będą odbywały się od godziny 15.00 do 17.00. W tym też czasie rodziny i bliscy pacjentów będą mogli uzyskać informacje od lekarza kierującego oddziałem lub lekarza prowadzącego na temat stanu zdrowia osób hospitalizowanych. W szpitalu utrzymany zostaje też reżim sanitarny, co oznacza konieczność noszenia maseczki, zachowanie odstępu oraz ograniczenie długości i czasu odwiedzin. O tym, kiedy odwiedziny będą możliwe, będą decydować lekarze kierujący oddziałami.

Dla bezpieczeństwa wprowadzone zostanie również ograniczenie dotyczące liczby osób odwiedzających pacjentów. Do odwołania jednego pacjenta może odwiedzić w tym samym czasie tylko jedna osoba odwiedzająca.

Dokumentację medyczną można bezpośrednio odebrać z sekretariatów oddziałów.

Godziny wydawania dokumentacji medycznej w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych, godziny wydawania dokumentacji: 11:00 – 13:30,
 2. Oddział Chirurgiczny Ogólny, godziny wydawania dokumentacji: 11:00 – 13:30,
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, godziny wydawania dokumentacji: 10:00 – 11:00,
 4. Oddział Neonatologiczny, godziny wydawania dokumentacji: 11:00 – 13:00,
 5. Oddział Neurologiczny Pododdziałem Udarowym, godziny wydawania dokumentacji: 12:00 – 13:00,
 6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy, godziny wydawania dokumentacji: 11:00 – 13:00,
 7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, godziny wydawania dokumentacji: 8:00 – 10:00.

Dokumentację medyczną z oddziałów funkcjonujących w Szpitalu w Rydułtowach można odebrać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.35.

Zalecenia dla osób odwiedzających bliskich w szpitalach:

Przed wejściem do szpitala z osobą odwiedzającą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny(ankieta) w kierunku możliwości narażenia na zakażenie SARS CoV-2 oraz jest mierzona temperatura.

Jeśli odwiedzasz chorego w szpitalu podczas pandemii, to zawsze przestrzegaj poniższych zasad:

 • pamiętaj, że pacjenta może odwiedzać jednocześnie jedna osoba, a Twoja wizyta może zostać ograniczona do 15 min,
 • nie możesz mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
 • noś maseczkę zakrywającą usta i nos podczas całej wizyty przez cały czas przebywania na terenie szpitala,
 • niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie (min. 30 sek.)  zdezynfekuj ręce preparatem dezynfekcyjnym,
 • unikaj podczas wizyty dotykania dłońmi twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu,
 • unikaj sytuacji, w wyniku których znajdziesz się w jednym pomieszczeniu z innymi osobami niż pacjent, którego odwiedzasz,
 • idź bezpośrednio do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuść placówkę – możliwe, że ktoś Cię wprowadzi na oddział i potem odprowadzi do drzwi,
 • w czasie wizyty zachowaj dystans  min. 1,5 m pomiędzy Tobą a odwiedzanym pacjentem (i innymi osobami przebywającymi w placówce) oraz unikaj bliskiego kontaktu z pacjentem twarzą w twarz,
 • nie wykonuj żadnych czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie,
 • pamiętaj, że wszystko, co przyniesiesz pacjentowi (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej,
 • jeśli pozwolą na to pogoda, warunki oraz stan zdrowia osoby odwiedzanej, możliwe, że  spotkanie z pacjentem odbędzie się na zewnątrz budynku szpitalnego na terenie  szpitala,
 • pamiętaj, że personel szpitala jest odpowiedzialny za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie,
 • w sytuacji zaistnienia prawdopodobieństwa zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą zostać w trybie nagłym zawieszone przez dyrekcję Szpitala.

Kontakt do oddziałów szpitalnych w sprawie stanu zdrowia pacjentów:

Szpital w Rydułtowach:

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym-Centrum Leczenia Chorób Wieku Podeszłego, godziny: 13:00 – 15:00, tel. 32 45 92 463,
 2. Oddział Pediatryczny, godziny: 11:00 – 12:00, tel. 32 45 92 431,
 3. Oddział Rehabilitacyjny, godziny: 9:00 – 10:00, tel. 32 45 92 509.

Szpital w Wodzisławiu Śl.:

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych, godziny: 12:00 – 14:00, tel. 32 45 91 853,
 2. Oddział Chirurgiczny Ogólny, godziny: 13:00 – 15:00, tel. 32 45 91 983
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, godziny: 10:00 – 12:00, tel. 32 45 91 953,
 4. Oddział Neonatologiczny, godziny: 10:00 – 12:00, tel. 32 45 91 973,
 5. Oddział Neurologiczny Pododdziałem Udarowym, godziny: 12:00 – 14:00, tel. 32 45 91 883,
 6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy, godziny: 14:00 – 16:00, tel. 32 45 91 963,
 7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, godziny wydawania dokumentacji: 10:00 – 12:00, tel. 32 45 91 991, 32 45 91 993.