POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Bezpłatne porady prawne na telefon w maju – aktualizacja

Przypominamy, że z powodu zagrożenia epidemicznego punkty bezpłatnych porad prawnych w naszym powiecie są zamknięte. Poradę prawną można jednak uzyskać telefonicznie. Prezentujemy harmonogram dyżurów do 8 maja.

hammer-foto. succo, www.pixabay.com

Od poniedziałku, 23 marca br., do odwołania zmianie uległy zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych przez prawników w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w powiecie wodzisławskim.

Klienci zainteresowani poradą telefoniczną mogą kontaktować się bezpośrednio pod podanymi w harmonogramie numerami telefonów z poszczególnymi prawnikami w godzinach wskazanych w harmonogramie.

Osoba potrzebująca pomocy, przed jej udzieleniem, powinna się skontaktować z danym prawnikiem, żeby ustalić w jaki sposób może złożyć oświadczenie o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (możliwe jest przesłanie oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. poprzez e-mail lub mms-em).

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon dyżurującemu prawnikowi.

Do pobrania: