Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wolontariusze z I LO w Wodzisławiu Śl. docenieni

Wolontariusze z I LO w Wodzisławiu Śl. docenieni

Szkolne Koło Wolontariatu Stałego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. zdobyło wyróżnienie w konkursie o tytuł Wolontariusz Roku 2021 Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w kategorii "wolontariat grupowy".

Reprezentanci PCPR i I LO w Wodzisławiu Śl. podczas rozstrzygnięcia plebiscytu o tytuł Wolontariusza 2021 r. Subregionu Zahcodniego, na zdjęciu 3 kobiety trzymające dyplom i papierową torebkę

Szkolne Koło Wolontariatu Stałego przy I LO w Wodzisławiu Śl. od 14 lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. i powiatowymi instytucjami pomocowymi. Jego opiekunem jest dr Elżbieta Tkocz, wicedyrektor szkoły. Młodzi wolontariusze wspierają osoby i rodziny w potrzebie. Pomagają między innymi osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych i placówkach oraz seniorom.

Wśród wolontariuszy z I LO dotychczas najwięcej było uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym. To wskazuje na powiązanie pracy w pomocy społecznej z zawodami medycznymi i okołomedycznymi, którymi młodzież jest zainteresowana. Inną dużą grupą byli uczniowie profilu humanistycznego. Tu w zakresie ich zainteresowania mieszczą się takie obszary jak psychologia, pedagogika czy resocjalizacja.

Mimo trwającej pandemii, również w tym roku kolejna grupa 25 uczniów liceum podjęła służbę wolontariatu w powiatowej pomocy społecznej. Starosta Leszek Bizoń 19 listopada podczas spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przekazał akty powołania do wolontariatu symbolicznie na ręce Elżbiety Tkocz. Z uwagi na sytuację epidemiczną młodzież nie mogła odebrać ich osobiście. Wicedyrektor mówiła wówczas:

– W ciągu tych minionych 14 lat przez stały wolontariat szkolny na rzecz powiatowej pomocy społecznej przewinęło się już 321 uczniów. Przez te 14 lat nasza szkoła otrzymała wiele darów ze strony centrum pomocy rodzinie. Pierwszym jest to, że mogliśmy tej młodzieży przekazać nie tylko wiedzę czy wpoić system wartości, jakimi powinna się kierować w życiu, ale przede wszystkim, że mogliśmy dać im wychowanie. Poprzez udział w wolontariacie uczniowie mogli bowiem w praktyce i w rzeczywistych warunkach sprawdzić to wszystko, co nauczyciele wpajają im na lekcjach. Drugim darem jest z kolei to, że uczniowie mogli dzięki wolontariatowi na bieżąco weryfikować swoje predyspozycje zawodowe. Czasem utwierdzali się w przekonaniu, że to właściwa dla nich droga zawodowa. Czasem było wręcz odwrotnie. Wszyscy jednak, zanim jeszcze rozpoczęli dalszą edukację czy karierę zawodową, mogli przekonać się, czy w takiej pracy się odnajdą – powiedziała Elżbieta Tkocz.

Współpraca I LO z PCPR w Wodzisławiu Śl. to prawdopodobnie jedna z najdłużej funkcjonujących – a być może nawet najstarsza – tego rodzaju inicjatywa stałego wolontariatu młodzieżowego nie tylko w naszym regionie. W przyszłym roku świętowany będzie jubileusz jej 15-lecia. Nic więc dziwnego, że to właśnie wodzisławski PCPR nominował szkolny wolontariat uczniów I LO w Wodzisławiu Śl.  do tytułu w konkursie, którego organizatorem było Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, Stowarzyszenie OLIGOS oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

Zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu o tytuł „Wolontariusza 2021 Roku Subregionu Zachodniego” został Rybnicki Telefon Seniora, a wśród nominowanych – poza Szkolnym Kołem Wolontariatu Stałego przy I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. – było również Szkolne Koło Wolontariatu przy LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Wszystkim nominowanym i laureatom gratulujemy!

Wyniki plebiscytu dostępne są na stronie CRISu: PRZEJDŹ (link, nowe okno).

Gala rozstrzygnięcia plebiscytu o tytuł Wolonatriusza 2021 roku Subregionu Zachodniego, na zdjęciu grupowe zdjęcie uczestników spotkania na scenie, w tle ekran z rzutnika

Dyplom potwierdzający nominację do tytułu Wolontariusza 2021 rooku Subregionu Zachodniego dla Szkolnego Koła Wolontariatu Stałego przy I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.