Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wodzisławski Powiatowy Urząd Pracy wspiera Ukrainki na rynku pracy

Wodzisławski Powiatowy Urząd Pracy wspiera Ukrainki na rynku pracy

Wśród wielu powiatowych instytucji zaangażowanych w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju z powodu wojny, Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. odgrywa bardzo ważną rolę w działaniach na rzecz ich integracji oraz aktywizacji zawodowej. Urząd już w pierwszych dniach wojny uruchomił Bank Miejsc Pracy oraz punkt informacyjny dla Ukraińców. PUP prowadzi również stałą akcję naborową tłumaczy języka ukraińskiego dla innych podmiotów oraz akcje informacyjne dla lokalnego biznesu i organizacji go zrzeszających, a także dla lokalnych instytucji publicznych.

PUP w Wodzisławiu Śl. siedziba

W zakresie pomocy przy zatrudnieniu ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, nadała Ukraińcom szereg uprawnień. Osoby te mogą się m.in. rejestrować w urzędzie pracy i korzystać ze wszystkich praw, jakie mają bezrobotni, w tym prawo do korzystania z programów rynku pracy, dofinansowywanych środkami Funduszu Pracy i środkami Unii Europejskiej.

Do dnia 29 marca 2022 roku w PUP w Wodzisławiu Śl. zarejestrowało się 108 obywateli Ukrainy, w tym aż 105 kobiet. Są to osoby dobrze wykształcone. Zdecydowaną większość stanowią osoby z wykształceniem wyższym (40 osób) lub policealnym (46 osób). Wykształceniem średnim, zawodowym lub podstawowym legitymuje się zaledwie po kilka osób, które zarejestrowały się w PUP.

Ok. 60% obywateli Ukrainy zarejestrowanych w wodzisławskim urzędzie pracy posiada wykształcenie związane z ekonomią, 7 osób to pielęgniarki, 4 – krawcowe, 5 – sprzedawcy. Wśród poszukujących pracy są pojedynczy reprezentanci zawodów takich, jak prawnik, farmaceuta, weterynarz, psycholog, architekt, biolog, księgowa, fryzjer.

Zgodnie ze specustawą obywatele Ukrainy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązkiem pracodawcy jest powiadomienie o tym fakcie urzędu w ciągu 14 dni. Od 18.03.2022 r. do PUP w Wodzisławiu Śl. wpłynęło 47 takich powiadomień. Najwięcej osób zostało zatrudnionych na stanowisku pracownik produkcji. Zgłoszono również zatrudnienie w zawodach budowlanych, przy pracach prostych (osoby do sprzątania, pracownicy gospodarczy). Zostały też zatrudnione 4 osoby na stanowiskach pomocy nauczyciela w placówkach oświatowych powiatu. Sześć osób z kolei rozpocznie staże w powiatowych szpitalach, wspierając działalność leczniczą placówek.

Zarejestrowani w PUP obywatele Ukrainy mogą być bowiem kierowani również na staże, prace interwencyjne, szkolenia. Mogą ponadto ubiegać się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

Do 30 marca do PUP w Wodzisławiu Śl. wpłynęło:

  • 37 wniosków na staż (podpisano już 9 umów), pozostałe są w realizacji,
  • 3 wnioski na prace interwencyjne (zawarto 1 umowę),
  • 2 wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (wnioski są w trakcie oceniania).

Wszystkie zarejestrowane osoby korzystają z usług pośrednictwa pracy, przedstawiane są im oferty pracy. Osoby te otrzymały wizytówki w języku ukraińskim. Od kilku dni przy obsłudze obywateli Ukrainy w PUP w Wodzisławiu Śl. pomagają dwie obywatelki Ukrainy zatrudnione na staż w roli tłumaczy.