Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wodzisławski Ekonomik na EuroSkills 2023 w Gdańsku

Wodzisławski Ekonomik na EuroSkills 2023 w Gdańsku

EuroSkills to wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi młodych fachowców z całej Europy, dając im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na międzynarodowej arenie. W tym roku odbywa się w Gdańsku. Biorą w nim udział przedstawiciele 32 krajów, niemal półtora tysiąca osób, które będą rywalizować o medale w 42 zawodowych dyscyplinach. Wydarzenie pomagali zorganizować m.in. nauczyciele i uczniowie z... wodzisławskiego Ekonomika.

Grupa stojących i rozmawiających ludzi

EuroSkills to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie szkolenia zawodowego w Europie. To międzynarodowe zawody, podczas których młodzi fachowcy prezentują swoje umiejętności i kompetencje zawodowe. Organizacja takiej imprezy wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania, zarówno ze strony zawodników, jak i instytucji edukacyjnych.

Konkursowa rywalizacja i towarzyszący jej 6. Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa  Zawodowego odbywają się na stadionie i w centrum kongresowym w Gdańsku. Uczestnicy to ponad 600 młodych profesjonalistów do 25 roku życia z 31 krajów, rywalizujących w ponad 40 konferencjach branżowych kształcenia zawodowego. W każdej dyscyplinie dane państwo może reprezentować jeden zawodowiec.

EuroSkills to impreza, która skupia się na promowaniu i ocenie umiejętności zawodowych młodych ludzi w różnych dziedzinach, takich jak: rzemiosło, technologia, przemysł, gastronomia. I tu właśnie zaakcentował swoją obecność wodzisławski Ekonomik. Dwoje nauczycieli oraz trzy uczennice-wolontariuszki zostali wybrani do grupy organizatorów tego przedsięwzięcia w dziedzinie „Gotowanie” jako specjaliści Workshop Managers Cooking.

To ogromna duma dla szkoły i Powiatu Wodzisławskiego – podkreśla przebywająca w Gdańsku Maria Lach, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., która dodaje, że udział w  kolejnych sesjach konferencji, w panelach dyskusyjnych i rozmowy pomiędzy uczestnikami Kongresu upewniają ją, że wodzisławski Ekonomik odpowiada na wszystkie potrzeby zawodowej społeczności Europy.

Rolę szkoły w  przygotowaniu EuroSkills 2023 przybliża Krzysztof Zielonka, który pełni tam funkcję Work Managera:

Od października 2022 roku trwały przygotowania techniczne i logistyczne do organizacji stanowiska konkursowego, na które składa się: 14 jednakowych kuchni dla 25 zawodników z 25 państw, zaplecza techniczne, zmywalnie, magazyny sprzętu i surowców, pomieszczenia dla jury – ekspertów z 25 państw.

Kształcenie zawodowe jak się okazuje to jednak nie tylko warsztat i umiejętności związane stricte z konkretnym zawodem. Dyrektor wodzisławskiego Ekonomika zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz:

Tu w Gdańsku, wśród profesorów europejskich uniwersytetów, przedstawicieli środowiska naukowego Europy i władz państwowych wielokrotnie podkreślano również znaczenie kompetencji społecznych. W znacznej mierze to one decydują o sukcesie młodych ludzi. Komunikacja, precyzja w wyrażaniu myśli, umiejętność dyskusji i rozwiązywania problemów są kluczowe w miejscu pracy i powinny być kluczowe w szkole przygotowującej do zawodu – tłumaczy Maria Lach.

Grupa ludzi: od lewej nauczycielka, 3 uczennice, dyrektor szkoły oraz nauczyciel