Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wodzisławska „Perła” ma już 20 lat!

Wodzisławska „Perła” ma już 20 lat!

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA dokładnie 29 października świętuje swoje dwudzieste urodziny. Z tej okazji w "Oazie Aktywności" w Wodzisławiu Śl. zorganizowano okolicznościową uroczystość. Wzięli w niej udział włodarze powiatu, szefowie powiatowych i gminnych instytucji pomocowych, a także przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dwudziestolecie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła 29.10.2021. Na zdjęciu starosta Bizoń wręcza bukiet róż Karolnie Końce

Dokładnie 29 października 20001 r. Rada Powiatu Wodzisławska zdecydowała o utworzeniu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, później przemianowanego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła”. Wodzisławski ośrodek był jedną z pierwszych tego typu placówek w województwie!

Jubileuszowe uroczystości rozłożono na cały mijający tydzień, organizując Tydzień Zdrowia Psychicznego, w ramach którego odbywały się m.in. warsztaty dla młodzieży dwóch wodzisławskich liceów poświęcone profilaktyce zdrowia psychicznego, w tym zapobieganiu stanom depresyjnym. Odrębne zajęcia skierowano do społeczności Ośrodka. Jej członkowie i ich rodziny mogli wziąć udział w grupie wsparcia, gdzie omówiony został temat roli rodziny w procesie leczenia i rehabilitacji osób w kryzysie psychicznym. Dodatkowo wczoraj odbyło się okolicznościowe spotkanie dla wszystkich byłych i obecnych uczestników zajęć w „Perle”, podczas którego  mogli podzielić się swoimi przeżyciami, wspomnieniami i doświadczeniami związanymi z ośrodkiem.

Dzisiaj z kolei zaplanowano oficjalną część rocznicowych obchodów, które rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl. Po niej goście, a byli wśród nich: starosta Leszek Bizoń, przewodniczący rady powiatu Adam Krzyżak, członkowie zarządu powiatu wicestarosta Tadeusz Skatuła, resortowo odpowiedzialna za powiatową pomoc społeczną Krystyna Kuczera oraz Kornelia Newy, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych a zarazem powiatowa radna Joanna Rduch-Kaszuba, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Marcin Chroszcz, szefowie powiatowych i gminnych instytucji pomocowych, emerytowani oraz obecni pracownicy „Perły, a także jej uczestnicy – udali się do pobliskiej „Oazy Aktywności” na okolicznościową akademię.

W jej trakcie dyrektor ośrodka Karolina Końka przedstawiła prezentację z dwudziestu lat funkcjonowania „Perły”. Z kolei terapeutka Anna Piguła-Cichy wprowadziła zebranych w świat rodzajów terapii realizowanej w ośrodku. Uroczystość uświetnił również program artystyczny w wykonaniu uczestników zajęć prowadzonych w „Perle”. Nie zabrakło także elementów wspomnień. Pewnego rodzaju świadectwem o działalności ośrodka było wystąpienie jednej z jego absolwentek.

Nie zabrakło życzeń i gratulacji. Starosta Leszek Bizoń dziękował pracownicom „Perły” za zaangażowanie i służbę na rzecz drugiego człowieka. Dziękując za dobrze wykonaną pracę, stwierdził, że mamy w powiecie nie jedną perłę, a całą ich kolię, ponieważ każdy z pracowników i uczestników ośrodka sam jest perłą – niepowtarzalną, szczerą i mądrą. Przy okazji poprosił o więcej.

– Ośmielam się prosić o więcej, bo wszyscy wiemy, a Wy najlepiej, jak wiele zostało do zrobienia. I wiem, że ciągle się staracie, czego dowodem jest chociażby najnowszy projekt „Perła Plus” i mijający Tydzień Zdrowia Psychicznego – podkreślał starosta.

Ciepłe słowa pod adresem ośrodka, jego personelu i klientów skierowała również resortowa „szefowa” powiatowej pomocy społecznej Krystyna Kuczera, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Marcin Chroszcz, przybyli na uroczystość reprezentanci powiatowych i gminnych instytucji pomocowych z Ireną Obiegły, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na czele, a także przebywająca obecnie na emeryturze pierwsza dyrektor „Perły” Renata Hernik.

Organizatorki spotkania zaskoczyły gości upominkami w postaci specjalnie wydanego na tę okazję albumu, ilustrującego dokonania uczestników zajęć terapeutycznych prowadzonych w ośrodku w ciągu minionych dwudziestu lat. Nie mogło również zabraknąć jubileuszowej księgi pamiątkowej, gromkiego „sto lat” oraz urodzinowego tortu, a wszystko to w otoczeniu prac wykonanych na przestrzeni lat przez podopiecznych wodzisławskiej „Perły”.