POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wodzisławska OSSPa ma Wenę

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Wodzisławiu Śląskim znalazła się w wąskim gronie dziesięciu szkół artystycznych w całej Polsce, które otrzymały grant w drugiej edycji programu "Wena" prowadzonego przez Fundacje Rodziny Staraków. Kapituła konkursowa doceniła innowacyjność projektu pt.: „W domu wszystko dobrze – budowanie więzi w rodzinie".

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Autorką projektu jest Małgorzata Bednarczuk-Bukowska. W jego ramach uczniowie będą tworzyć plakaty społeczne z zastosowaniem cyfrowych technik obrazu w połączeniu tradycyjnymi technikami artystycznymi. Jak podkreśla wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl., w skład którego wchodzi OSSPa, Renata Szymanek realizacja projektu przypadła na trudny czas pandemii. – Będzie to dla nas wyzwanie i nowe doświadczenie, dzięki któremu będziemy mogli spojrzeć innym okiem na temat związany z relacjami i komunikacją w domu. Uczniowie OSSP to już weterani w naszej szkole, bo mają za sobą 4 i 5 lat nauki w szkole artystycznej. Uzbrojeni w doświadczenie i kreatywność potrafią zdziałać cuda. Nie możemy się doczekać efektów realizacji. Tymczasem zapraszamy do obserwowania naszych etapów realizacji na stronie szkoły, które pojawią się wkrótce – zachęca.

Program Wena, którego mecenasem jest rodzina Staraków, zapewnia wsparcie młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze sztuką oraz ich nauczycielom. Otwiera przed nią nowe możliwości realizacji projektów edukacyjno-artystycznych, realizowanych ponad podstawę programową. Program ma motywować młodzież do samodzielnych działań twórczych, rozwijać jej pasje i pomysły, a także budować umiejętność krytycznego odbioru sztuki. Również ważne jest też rozwijanie kompetencji w zakresie pracy zespołowej, wspólnego wypracowywania pomysłów i rozwiązań.

Cele programu to:

  • Rozwój edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych.
  • Otwieranie nowych perspektyw dla młodzieży wiążącej swoją przyszłość ze sztuką.
  • Motywowanie młodzieży do samodzielnych działań twórczych, rozwój jej pasji i pomysłów.
  • Wsparcie dla nauczycieli poprzez możliwość kształcenia w ramach zajęć pozaszkolnych.
  • Upowszechnianie wiedzy o sztuce w Polsce.

Tematem II edycji Programu „Wena” jest „Bliskość i relacje międzyludzkie”. Nagrodzone projekty edukacyjno-artystyczne, przy pomocy szeroko rozumianych środków artystycznego wyrazu, mają oddawać temat „Bliskość i relacje międzyludzkie” w dzisiejszym świecie. Jak możemy się dowiedzieć na stronie programu, zadaniem jest sformułowanie autorskiego zdania i przekazu społecznego, będącego odpowiedzią lub pytaniem, które przybliży i pomoże zrozumieć: czym naprawdę jest bliskość i potrzeba relacji; jak odpowiedzialnie budować i dbać o relacje; jak ważne są empatia, zaufanie, życzliwość, szacunek, umiejętność wyrażania uczuć i słuchania, dialog w budowaniu relacji, a także jak ważne jest uszanowanie godności i prywatności w relacjach.

Szkole gratulujemy sukcesu i z niecierpliwością czekamy na efekty pracy uczniów i nauczycieli!

Więcej o inicjatywie w materiale filmowym (źródło: https://starakfoundation.org/pl/wena; dostęp: 29.10.2020 r. g. 12:50):