POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wodzisław Śl. stolicą Europy

W zeszłym tygodniu w Wodzisławiu Śl. gościły delegacje z 9 europejskich krajów.

W czasie gdy w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbywała się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom rozwoju i energetyki, w której oprócz Polaków wzięli udział Niemcy i Szwedzi, w wodzisławskim Zespole Szkół Ekonomicznych rozpoczęła się wizyta studyjna pracowników instytucji oświatowych z Francji, Hiszpanii, Holandii, Rumunii, Słowacji, Turcji i Włoch.

Wizyty studyjne odbywają się w ramach unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”. Udział w nich umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, a także nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu uczestnicy promują jakość systemu edukacji i kształcenia. Wizyta w „Ekonomiku” została umieszczona pod numerem 193 w katalogu wizyt studyjnych Komisji Europejskiej na rok szkolny 2012/13. Jej tematem przewodnim było nauczanie języka zawodowego i wykorzystanie go w przyszłej pracy.

Organizatorzy zaprezentowali zagranicznym gościom stosowane przez szkołę sposoby nauczania języka zawodowego oraz ich znaczenie w świetle praktyk zagranicznych młodzieży i innych form mobilności. Zwracali także uwagę na potrzebę znajomości tej formy języka obcego podczas egzaminów zawodowych, jak również w trakcie poszukiwania i wykonywania pracy.

W programie wizyty studyjnej zaplanowano spotkania w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wodzisławskiego, mających znaczący dorobek i atrakcyjną ofertę szkolnictwa zawodowego dla młodzieży. Goście poza Ekonomikiem odwiedzili Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych oraz sztolnię ćwiczebną przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Uczestnicy złożyli też wizytę w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz wzięli udział w prelekcjach przygotowanych przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Ponadto uczestniczyli w wykładach ekspertów specjalizujących się w dziedzinie języka zawodowego.

Jak mówi p.o. dyrektora ZSE w Wodzisławiu Śl., Maria Lach – Godna podkreślenia jest ilość uczestników, którzy wybrali wizytę w naszej szkole. To aż 10 osób z 9 państw, a nieczęsto zdarzają się tak liczne wizyty studyjne. Kolejnym ważnym aspektem było zaangażowanie uczestników, ogromna wiedza i bogate doświadczenie zawodowe. – Nawiązaliśmy cenne kontakty i zawiązaliśmy prawdziwe przyjaźnie, co na pewno zaowocuje przyszłą współpracą – dodaje pani dyrektor.

Koszty wizyty w całości pokryli jej uczestnicy oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.