POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Wiemy, które organizacje poprowadzą w przyszłym roku punkty porad prawnych i obywatelskich

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku.

młotek sędziowski i kodeks, obraz wymiaru sprawiedliwości

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 13 października ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku w:

  1. Centrum Usług Społecznych w Radlinie – punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  2. Urzędzie Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego) – punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
  3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie („Oaza Aktywności”) w Wodzisławiu Śląskim w poniedziałki, w środy oraz w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w czwartki oraz w piątki – punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W konkursie złożono w sumie 7 ofert (4 oferty na prowadzenie punktu w Pszowie, 1 oferta na punkt w Gorzycach, 2 oferty na punkt w Radlinie), z czego jedna oferta wpłynęła na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Radlinie, jednakże punkt ten w ogłoszeniu konkursowym przeznaczony był w pierwszej kolejności na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z tym oferta ta mogła być rozpatrywana jedynie wtedy, jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w zakresie świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Komisja powołana do oceny ofert złożonych w ramach konkursu dokonała oceny wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz oceniła oferty w zakresie merytorycznym. W efekcie rekomendowała Zarządowi Powiatu powierzenie:

  1. Fundacji Togatus Pro Bono – prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie,
  2. Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” – prowadzenia punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w Centrum Usług Społecznych w Radlinie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie („Oaza Aktywności”) w Wodzisławiu Śląskim i w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Oferta Fundacji Togatus Pro Bono otrzymała najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej spośród ofert złożonych na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie. Dwie oferty na to zadanie nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegały ocenie merytorycznej, zaś jedna uzyskała w ocenie merytorycznej mniej punktów niż oferta Fundacji Togatus Pro Bono.

Z kolei oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” na prowadzenie punktów w Radlinie oraz Wodzisławiu Śl. i Gorzycach były jedynymi złożonymi ofertami na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz uzyskały liczbę punktów wymaganą w ogłoszeniu konkursowym.

Warto nadmienić, że poza punktami, które poprowadzą organizacje pozarządowe, wodzisławskie Starostwo w przyszłym roku uruchomi również 3 punkty porad prawnych: dwa w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. oraz jeden w Rydułtowskim Centrum Kultury.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (PDF 88KB)