Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wiemy, które organizacje poprowadzą biura darmowych porad prawnych - Powiat Wodzisławski

Wiemy, które organizacje poprowadzą biura darmowych porad prawnych

Od stycznia 2016 r. w powiecie wodzisławskim uruchomionych zostanie sześć punktów nieodpłatnych porad prawnych. Trzy z nich będą prowadzone przez organizacje pozarządowe. Właśnie rozstrzygnięto konkurs w tej sprawie.

Za kilkanaście dni na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej.  W jego ramach z początkiem roku w naszym powiecie uruchomionych zostanie sześć punktów nieodpłatnych porad prawnych. Dzięki jednak współpracy z lokalnymi samorządami, prawnicy będą służyć fachową pomocą mieszkańcom wszystkich dziewięciu gmin powiatu. Bezpłatne porady będą udzielane w: budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl., ośrodkach kultury w Gołkowicach, Czyżowicach, Grabówce i Pszowie, a także w Rydułtowskim Centrum Kultury, Urzędzie Gminy w Mszanie, Gminnym Centrum Informacji w Marklowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie.

Przy tworzeniu sieci punktów prawnych dla obywateli ustawa zezwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych. Dzięki temu powiat mógł powierzyć organizacjom prowadzenie połowy punktów na swoim terenie. Zgodnie z tym Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił otwarty konkurs na prowadzenie w 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy w: Rydułtowskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie i Wiejskim Domu Kultury w Grabówce (gmina Lubomia) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie.

Na konkurs napłynęło w sumie 11 ofert, z czego pięć na prowadzenie biura w Radlinie oraz po trzy na udzielanie porad w Rydułtowach oraz w Pszowie i Grabówce (obie lokalizacje stanowią jeden punkt). Sześć z nich nie spełniło wymogów formalnych podanych w ogłoszeniu. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej, postanowił powierzyć prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Radlinie Stowarzyszeniu „Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich”,  w Rydułtowskim Centrum Kultury w Rydułtowach – Fundacji Honeste Vivere z Warszawy, natomiast w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie oraz w Wiejskim Domu Kultury w Grabówce w gminie Lubomia – Fundacji Obrony Praw Człowieka „Dura Lex, Sed Lex” z Rybnika. Na realizację tego zadania każda organizacja otrzyma dotację w wysokości po 59 946,00 zł brutto rocznie.

Już niebawem na stronie powiatu (www.powiatwodzislawski.pl) ukaże się szczegółowy harmonogram przyjęć w poszczególnych punktach.

Przypomnijmy, że z porad będą mogły korzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, klienci pomocy społecznej, osoby powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych. Pomoc będzie można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc prawna w założeniu będzie udzielana w punkcie porad przeciętnie pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie, przy czym w przypadku, gdy na jedno biuro przypadać będzie kilka miejsc udzielania porad, czas pracy prawników będzie odpowiednio podzielony pomiędzy te miejsca.

Wyniki konkursu – POBIERZ (PDF 1013 KB).