Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wiemy, kto przebuduje Raciborską w Bełsznicy i Rogowie

Wiemy, kto przebuduje Raciborską w Bełsznicy i Rogowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. rozstrzygnął przetarg na kompleksową przebudowę kolejnego, tym razem aż dwukilometrowego odcinka ul. Raciborskiej w Bełsznicy i Rogowie. Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą.

Podpisanie umowy dotyczącej przebudowy ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce, od lewej 2 przedstawicieli wykonawcy, styarosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz Skatuła, widok z góry

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej przy drodze. Odcinek objęty modernizacją to niemal 2 kilometry aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. Z uwagi na tak duży zakres inwestycji, jej zakończenie planowane jest na połowę 2023 r.

Wykonawcą, który będzie odpowiedzialny za realizację zadania, jest firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwieklic, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę za kwotę niecałych 8,2 mln zł. W sumie w przetargu swoje oferty złożyło łącznie ośmiu wykonawców. Firma DROGRÓD oprócz realizacji prac drogowych odpowiedzialna będzie m.in. za opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku.

Umowę na realizację zadania z wykonawcą podpisał starosta Leszek Bizoń oraz wicestarosta Tadeusz Skatuła. W spotkaniu uczestniczył również wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Wójcik. Starosta wspólnie z wójtem już zaprosili przedstawicieli wykonawcy do udziału w spotkaniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami, podczas którego będą mogli przybliżyć szczegóły i etapy prac oraz związane z tym utrudnienia. Firma z kolei zadeklarowała chęć współpracy z samorządem lokalnym w celu bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów dotyczących inwestycji.

Warto przypomnieć, że na zadanie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy cenie 8,2 mln zł wartość dofinansowania z Funduszu to niespełna 4,5 mln zł. Resztę dopłacą po połowie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Gorzyce, na terenie której inwestycja będzie realizowana.

Sama inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego przez Powiat we współpracy z Gminą Gorzyce w 2019 r. Od tego czasu całkowicie zmodernizowano już ok. 3 km drogi za łączną kwotę niespełna 13 mln zł. Gros środków pochodziło z pozyskanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego dofinansowań z programów rozwoju dróg.