POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ważna informacja PFRON dla gmin i NGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 19 listopada 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2019 roku:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
  6. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:

  1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 31 stycznia 2019 r. Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Wodzisławiu Śląskim.
  1. Nabór wniosków dla adresatów obszaru E programu trwa do 31 października 2019 r. Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E”.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców PCPR pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 53 lub 31.

Zapraszamy do udziału w programie.

Do pobrania:

  1. Druk wniosku – obszar E (plik .doc 149KB)
  2. Druk wniosku – obszar B, C, D, F i G (plik .doc 339KB)