Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ważna informacja na temat ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych - Powiat Wodzisławski

Ważna informacja na temat ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności* informujemy, iż:

osoba na wózku inwalidzkim

orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem 9 marca 2020 r.** – 29 września 2024 r. – zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa wyżej, zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

*Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 9 grudnia 2019 r. – 8 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.