POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Warsztaty terapii i ośrodki wsparcia wznawiają działalność

Decyzją Wojewody Śląskiego od poniedziałku, tj. 18 stycznia, Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim, Ośrodek Wsparcia w Połomi, Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim, a także Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach wznawiają swoją działalność statutową.

wózek inwalidzki obrazek

Wojewoda uchylił dziś z dniem 18 stycznia 2021 r. decyzję nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 r. Jednocześnie polecił wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego, począwszy od 18 stycznia 2021 r. do odwołania, zapewnić, aby Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” oraz inne placówki dla osób starszych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, realizowały swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka.

POBIERZ – decyzja Wojewody Śląskiego (PDF 1MB)